یک روزآزمایشگاه 

 

 

در دبیرستان علامه طباطبایی تهران

 

 

 

به روایت تصویر

 20181029 102754

 

 

 

20181022 101302

 

 

photo_2017-10-11_11-49-19 نمایش موارد بر اساس برچسب: فرضیه

photo_2016-11-15_18-21-30 نمایش موارد بر اساس برچسب: فرضیه

photo_2016-11-15_18-21-36 نمایش موارد بر اساس برچسب: فرضیه

photo_2017-11-07_11-19-11 نمایش موارد بر اساس برچسب: فرضیه

 

 

دبیرستان علامه طباطبایی

Top