دوشنبه, 09 بهمن 1396 08:32

مجله دانش و آزمایش شماره یک

 

مجله دانش و آزمایش منتشر شد

منتشرشده در مجله دانش و آزمایش
پنج شنبه, 19 مرداد 1396 15:44

چرا با آموزش فیزیک علم می آموزیم

ما دنیا را بر اساس ظرف اندیشه مان می بینیم. اگر تاکنون چیزی را ندیده و نشنیده باشیم حتی اگر ببینیم نخواهیم شناخت. مثلا به مردم خیابان نگاه کنید. آیا می توانید تشخیص دهید که کدام یک از آنها دکتر یا بقال است. کدام چک در جیبش دارد؟ کدام یک جوراب پایش سوراخ است؟ و....

اما کافی است که یکی از آنها را بشناسید و با او دوست شوید و هر چیزی را که خواستید از طریق مشاهده از او بپرسید. این کار را علم ساینس می نامیم. علم ساینس از زمانی شروع می شود که شما مراحل مختلف کشف یا ساختن یک حقیقت را در جهان بیرون پیگیری می کنید. 

هیچ گاه الکترون یا سیاره ی مشتری به شما نمی گوید آهای من اینجا هستم! شما باید براساس برخی قوانین ذهنی و اصول علمی پیشین به سراغ به سراغ آنها بروید. هنوز کسی علم را در ایران نشناخته تا شان علم و دانشمند را در اجتماع ببینیم. مهم نیست که قشنگ نیستیم ، قشنگ اینه که مهم نیستیم.

 برای آنکه قشنگ ببینیم و مهم شویم باید بدانیم علم چیست و چرا می آموزیم؟ مردم جهان  علم را برای  در کنترل گرفتن دنیای مادی و تسلط یافتن بر دنیای مادی می آموزند.

جامعه ی ایران هنوز نمی داند که علم چیست و چرا باید علم بیاموزیم! این را جایگاه معلم در جامعه نشان می دهد. این را جایگاه تولید نشان می دهد. این را فرهنگ ما نشان می دهد.این را جایگاه جوانان در کشور به ما نشان می دهد. ما هنوز از رنسانس علم رد نشده ایم. نردبان علم و ترقی ، پله پله است.

 

 

منتشرشده در بحث روز فیزیک
یکشنبه, 28 شهریور 1395 00:33

هوای تمیز بزرگترین معجزه است

 

 

یکی از بحث هایی که همیشه مطرح می شود ارتباط بین علم ساینس و دین است. اگر از دعوای تاریخی کلیسا و علم ساینس در دوران رنسانس بگذریم به یک نکته ی جالب می رسیم. دینداران عموما اعتقاد دارند که علم ساینس در بطن کتب الهی و احکام دینی نهفته است فقط چون ما توجه نداشتیم و نداریم نمی توانیم آنها را استخراج کنیم.  شواهد زیادی از علم ساینس را از کتب دینی خود استخراج می کنند و بر می شمارند. واقعا هم درست هستند و در بسیاری از کتب آسمانی موارد مشابهی از علم ساینس مطرح است. اما نکته ی زیبای داستان در این است که اهل دین نمی توانند قبل از علم ساینس نتایج را استخراج کنند! علت این امر به رسالت کتب دینی برمی گردد.

 

                                                                                                                                                                                                          IMG11291116 نمایش موارد بر اساس برچسب: فیزیک

 

                                                                                                                                                                                                                    شکافته شدن دریای نیل - ماجرای رهایی قوم بنی اسراییل- قسمتی از فیلم ده فرمان ساخته ی سیسیل  بدومیل-1956

 

اگر پیامبران در قالب دانشمندان و مخترعین و مکتشفین بودند و ادعای علم ساینس داشتند ، بالاخره باید چیزی از ابداعات و اختراعات علمی به نام آنها تمام می شد. اما اینطور نیست! هیچ پیامبری نیامده است که ادعای ابداع و اختراع داشته باشد زیرا در آن صورت معجزات و کتاب الهی او نیز خلط مبحث با توانایی علمی او می شد و جریان رسالت و پیامبری او از بین می رفت. قران کریم در داستان حضرت موسی در سوره ی مبارکه ی طه  آیه ی 88 ماجرای فردی به نام سامری را بیان می کند که در نبود حضرت موسی (ع) با ابداع و اختراع ، گوساله ای ساخته بود که صدای خاص شگفت انگیزی از خود در می آورد و مردم را به اطاعت از خود واداشته بود. حضرت موسی (ع) از او پرسید چرا این کار را کردی و مردم را با گوساله ی شگفت انگیزت از پرستش خدا باز داشتی؟ سامری اشاره کرد که من به دانش و آگاهی خاصی دست یافتم که مردم نرسیدند و احساس کردم می توانم جا  پای رسولان و پیامبران بگذارم. حضرت موسی ( ع) اختراع علمی  او را آتش زد و به دریا ریخت. این کار پیامبران بر این اساس بود تا مسیر علم و دین روی هم نیفتد و هر کسی به صرف داشتن توانمندی علمی ، مدعی دین الهی نشود. بنابراین ما با خیال راحت می توانیم بگوییم ، اگرچه مشترکات دینی و علم ساینس در توصیف پدیده های طبیعی فراوان هستند ، ولی هدف دین علم ساینس نبوده است. هدف علم ساینس هم دین نیست. علم ساینس در دست افراد تبه کار حتی از نوع مذهبی  بسیار خطرناک است و می تواند به مردم آسیب برساند و مورد تایید دین نیست.

 

 

 

                                                                                                                                     669px-Solvay_conference_1922 نمایش موارد بر اساس برچسب: فیزیک

                                                                      دانشمندان جریان علم را در مرزهایی از خلاقیت و نوآوری پیش می برند که گاه برای مردم شبیه معجزه بنظر می رسد. تولید برق از  حرکت یک تکه سیم مسی و یک آهن ربا؟؟؟؟؟ خیلی عجیب است!!!!!

 

دین دنبال تجربه و فراتجربه است. دین دنبال حس و فراحس است. دین دنبال علم و فراعلم است. دین دنبال ماده و فراماده است. دین در تلاش است بگوید ، پشت این دنیای مادی چیزی حس کردنی باید باشد تا این دنیا معنا دارتر شود. کار علم شناسایی دنیای ماده است. دست علم از فراعلم و دین کوتاه است. علم باید ببیند ، آزمایش کند ، اندازه گیری کند و بر پایه ی مشاهدات قبلی باشد تا بپذیرد. مشترکات علمی هم زودگذر هستند. امروز به فلان پدیده ی علمی به عنوان معجزه ی کتاب دینی استناد می کنیم ، فردا این پدیده تغییر می کند و استدلال علمی اش را کنار می گذارند. وانگهی مگر چقدر از ابداعات و اختراعات و اکتشافات و فرمول ها در کتب دینی تصریح شده است؟  نمی توانیم به مردم دروغ بگوییم و بگوییم تفسیر آن اشتباه شد تفسیر جدید این نظریه ی جدید  است. به جای بازی کردن با ذهن مردم بگذاریم دین و علم هر کدام راه خودشان را بروند. به یقین هر دو در جاهای خوبی بدون نیاز به فشار ما ، خودشان به تایید یکدیگر می رسند. متاسفانه بیشتر تاکید از سوی برخی دین باوران است تا کسی اصول دینی آنها را کم ارزش نداند و در سال های اخیر علم زدگی برخی اهل دین بالا گرفته است. باید به دین باوران بگوییم اصول دینی شما کم ارزش نیست که با تایید علم ساینس معتبرتر شود. بنابراین این تلاش بیشتر از پیش دین را سخیف می کند. خود دین دنبال تایید علم ساینس نیست ولی دینداران دلشان مستحکم نمی شود و باور نمی کنند و فکر می کنند نکند خبری پشت قصه باشد.خداوند  داستان حضرت ابراهیم (ع) در زنده شدن مردگان پس از مرگ را نمونه ای از این تاییدات آورده  است که به ما نشان می دهد خداوند در انجام امر خویش فراتر از ابزار و اسباب علمی  مادی است ولی مشیت خویش را در جهان مادی بر ترتیب و تقدم و رعایت اصول مادی دنبال می کند و مانند برخی  دینداران دنبال تایید دین و وجود خودش در کارهای خارق العاده نیست.

 

                                                                                           160106131642-black-hole-3-exlarge-169 نمایش موارد بر اساس برچسب: فیزیک

 

                                                                        این که ما ذره ای غبار در میان میلیاردها کهکشان کیهان هستیم ، بزرگترین روش نابود کردن کبر و نخوت و غرور است. البته مغرورانه می دانیم که ما اون وسطها یه جایی هنوز هستیم و نفس می کشیم !!!!

 

اتفاقا خود خداوند همین گردش روز و شب و فصل ها و طبیعت را خارق العاده می داند و آنهایی که آلودگی شهرهای بزرگ مثل تهران ، اصفهان و اراک و اهواز را دیده باشند می دانند که همین هوای سالم شگفت انگیزتر از ماری است که از عصای حضرت موسی (ع) به وجود آمد. شما به دین خود باشید ، اهل علم هم به دین و کیش خود . تاریخ علم هزاران ساله ی تمدن اروپایی و اسلامی نشان می دهد که  تکفیر و ارتداد اهل علم و بالعکس ، تقصیر و تهمت زنی بر اهل دین دردی را از مردم دوا نمی کند. مردم دوست دارند خدایی داشته باشند که ابرقدرت باشد و با او راز و نیاز کنند. دانش علمی ساینس نمی تواند بغض فروخورده ی پدری را که فرزندش زیر آوار موشک لیزری مدفون است ، تسکین دهد. او به خدایی نیاز دارد که مالک روز جزاست و هر کسی را به قدر ذره ای ظلم کرده باشد جزا و به قدر ذره ای ثواب کرده باشد ، پاداش خواهد داد. علم ساینس ابزار مدیریت دنیای ماده است و هیچ راهی به روح الهی انسان ندارد. روح الهی انسان  این توانایی را دارد تا همفرکانس با همه ی ذرات جهان هستی خداوند را بخواهد و از او کمک بگیرد و کارهایی را که علم از توصیف آن عاجز است در دنیای مادی انجام دهد. دین فراتر از علم است ولی از بستر قوانین علم ساینس می گذرد و باید به این قوانین الهی تن دهیم  و خداوند هم با نماز و دعا از ما می خواهد تا حضور دین را در همه جا دنبال کنیم و به یاد او باشیم.

 

 

منتشرشده در بحث روز فیزیک

 

 01 نمایش موارد بر اساس برچسب: فیزیک

 

فهرست موضوعي کارگاه ها و آزمایش های فیزیک :

1.    بررسي اثر بارهاي الكتريكي بر روي جريان آب    
2.    بررسي اثر ميدان هاي هاي ولتاژ بر روي جريان آب    
3.    بررسي اثر ميدان هاي الكتريكي هاي ولتاژ بر روي شعله شمع    
4.    بررسي دماي نقاط ناهمتراز در ظرف محتوي آب جوش    4
5.    بررسي ميزان افت دماي ظرف محتوي آب توسط دو دست آزمايشگر    
6.    بررسي ميزان بارپذيري مواد مختلف    
7.    بررسي ميزان سرعت انتشار بوي الكل    
8.    بررسي ميزان سرعت خروج آب از شير آب    
9.    بررسي ميزان سرعت سوختن فشفشه    
10.    اندازه گيري ثابت يك فنر    
11.    اندازه گيري قطر يك تار مو    
12.    اندازه گيري سرعت سقوط مواد در مايع غليظ    
13.    اندازه گيري ضريب شكست چند مخلوط    
14.    اندازه گيري دماي اتاق و رسم گراف دما    
15.    تعيين ميزان تاثير اثر سطح و وزن بر اصطكاك    
16.    بررسي دماي تعادل بين دو مايع    
17.    ساخت باتري    
18.    تعيين خواص سختي فنر    
19.    يافتن فاصله كانوني يك عدسي به شيوه اي جديد    
20.    بررسي رفتار مقاومت بين دو دست انسان در حالات روحي متفاوت    
21.    اندازه گيري مقدار ظرفيت يك خازن به شيوه اي جديد    
22.    بررسي ميزان سرعت حركت يك شاخص    
23.    اندازه گيري چگالي هوا    
24.    اندازه گيري چگالي يك مايع دلخواه    
25.    اندازه گيري حجم يك جامد نامنظم و يك جامد منظم    
26.    بررسي قوانين جمع بردارهاو نيروها    
27.    بررسي تعادل هاي پايدار، ناپايدار  و خنثي    
28.    بررسي خواص قرقره ها و اهرمها    
29.    بررسي نيروي عمود بر سطح    
30.    بررسي ضريب اصطكاك چند محيط دلخواه    
31.    اندازه گيري مقاومت هوا    
32.    اندازه گيري شتاب جاذبه به روش سقوط آزاد    
33.    بررسي حركت پرتابي و سقوط آزاد در يك نقطه از مسير    
34.    بررسي قوانين اندازه حركت و پايستگي آن    
35.    بررسي رفتار گره و شكم در يك جسم كشيده شده     
36.    توليد امواج مختلف بر روي سطح آب    
37.    توليد گره و شكم درون لوله هاي باز و بسته توسط شن بررسي فشار درون يك مايع    
38.    بررسي فشار در در لوله هاي يو    
39.    بررسي قانون ارشميدس در مورد مايعات    
40.    بررسي كشش سطحي با كمك حلقه    
41.    بررسي ميزان مقاومت هوا براي يك حجم خاص    
42.    بررسي ضريب انبساط طولي    
43.    اندازه گيري ظرفيت گرمايي ويژه يك مايع     
44.    اندازه گيري ظرفيت گرمايي يك جامد    
45.    بررسي منحني تغييرات نسبي چگالي آب در دما    
46.    بررسي ضريب انتقال گرماي يك جامد دلخواه    
47.    اندازه گيري گرماي ذوب يخ    
48.    بررسي دود زير ميكروسكوپ    
49.    اندازه گيري بار يك جسم باردار    
50.    ايجاد سطوح هم پتانسيل الكتريكي بر روي كاغذ شطرنجي    
51.    اندازه گيري ضريب دي الكتريك يك ماده دلخواه    
52.    ساخت خازن    
53.    بررسي قانون اهم    
54.    بررسي قوانين كرشف    
55.    اندازه گيري نيروي وارد بر سيمي با جريان بيش از 7 آمپر    
56.    بررسي جريان هاي مغناطيسي در صفحات فلزي    
57.    ساخت ترانسفورماتور    
58.    ساخت موتور الكتريكي ساده    
59.    ماشين سه فاز    
60.    بررسي اثر جريان متناوب و مستقيم بر روي خازن    
61.    بررسي اثر جريان متناوب و مستقيم بر روي سلف    
62.    اندازه گيري ضريب شكست يك جامد شفاف    
63.    تعيين ميزان اختلاف بين كانون يك عدسي در نور قرمز و آبي    
64.    بررسي بين زاويه راس ، زاويه شكست و ضريب شكست منشور    
65.    اندازه گيري قطر مولكول ها در آزمايش روغن و كاغذ شطرنجي    
66.    ساخت راه انداز كويل جرقه زن ماشين    
67.    بررسي قانون اول نيوتن    
68.    بررسي رفتار عمودي وزنه آويزان به نيرو سنج    
69.    بررسي كشش ناگهاني  نخ آويزان به وزنه     
70.    بررسي حركت توپ شناور در اعماق آب    
71.    بررسي رفتار دو نيروسنج متصل به هم    
72.    بررسي رفتار دو فنر به صورت سري و موازي در برابر نيرو سنج    
73.    بررسي حركت آونگ آشوبناك    
74.    بررسي كشش ناگهاني جسم با كمك نيروسنج    
75.    بررسي حركت دو دست زير خط كش به سمت يكديگر    
76.    ساخت آيينه    
77.    بررسي بهترين روش هاي باردار كردن اجسام     
78.    بررسي عوامل موثر در باردار كردن اجسام    
79.    بررسي روش هاي شناسايي بارهاي الكتريكي    
80.    بررسي ميزان بار بادكنك چسبيده به ديوار    
81.    بررسي ارتباط زاويه انحراف آب و مقدار بارالكتريكي    
82.    بررسي علل تخليه بار الكتريكي در نزديكي شمع    
83.    بررسي ميزان جذب بار الكتريكي فلزات مختلف    
84.    بررسي ميزان تمايل فلزات مختلف در مقابل القا الكتريكي    
85.    بررسي رفتار براده هاي فلزي مختلف در برابر بار الكتريكي    
86.    بررسي رفتار شرايط جوي بر روي آزمايش هاي الكتريسيته ساكن    
87.    بررسي رفتار قفس فاراده    
88.    ساخت انواع الكتروسكوپ    
89.    بررسي منحني عمر باتري    
90.    بررسي مقاومت دروني باتري    
91.    بررسي منحني نسبت ولتاژ به جريان در دماهاي مختلف    
92.    ساخت باتري گرمايي    
93.    اندازه گيري بار دو آونگ الكتريكي باردار    
94.    بررسي اثر سطح باردار بر روي دي الكتريك مايع    
95.    بررسي رفتار استوانه فاراده    
96.    بررسي حداكثر ميزان پتانسيل يك كره رساناي باردار    
97.    بررسي ميدان الكتريكي به عنوان تابعي از فاصله    
98.    بررسي اثر نقاط نوك تيز بر روي بار الكتريكي    
99.    بررسي حركت ذرات باردار در ميدان الكتريكي همگن    
100.    اندازه گيري ميزان بار يك صفحه رسانا    
101.    بررسي رفتار يك مقاومت ميله اي    
102.    اندازه گيري دقيق يك مقاومت الكتريكي    
103.    اندازه گيري دقيق يك ظرفيت خازن الكتريكي    
104.    بررسي ارتباط بين ظرفيت الكتريكي و مقاومت    
105.    بررسي ميزان خطاي بين اعداد روي مقاومت، اهم متر و مدار    
106.    بررسي رابطه انرژي الكتريكي در مقاومت ها    
107.    بررسي ميزان مقاومت الكتريكي جسم داغ و جسم سرد    
108.    اندازه گيري دماي درون لامپ    
109.    اندازه گيري منحني نسبت مقاومت خاموش و روشن لامپ در زمان    
110.    اندازه گيري ضريب دمايي مقاومت ها    
111.    ارزش سنجي ولتاژ و شدت جريان در يك مدار    
112.    اندازه گيري مقاومت دروني يك منبع تغذيه در حالت خاموش و روشن    
113.    بررسي خازن استوانه اي    
114.    بررسي ميزان فروروي بارهاي كروي در سيال روغني    
115.    بررسي رفتار جمعي خازن ها     
116.    بررسي رفتار جمعي مقاومت ها    
117.    بررسي علت زياد شدن ظرفيت خازن هاي موازي    
118.    بررسي عوامل موثر بر مقاومت الكتريكي    
119.    بررسي عوامل موثر بر ظرفيت الكتريكي    
120.     اندازه گيري درصد تبديل گرما ونور در يك جسم الكتريكي    
121.     بررسي منحني مقاومت سيم مسي در حالت راست وخميده    
122.     بررسي رفتار يك سيم پيچ در دماي آب جوش و آب يخ    
123.    روش هاي تشخيص قطب هاي آهن ربا    
124.     روش هاي تشخيص ميدان مغناطيسي    
125.    روش هاي تشخيص ميدان الكتريكي    
126.    روش هاي طيف نگاري مغناطيسي    
127.    روش هاي طيف نگاري الكتريكي    
128.    روش هاي تشخيص مواد مغناطيسي    
129.    بررسي رفتار ميكروسكوپي براده ها قبل و بعد از اعمال مغناطيس    
130.     اندازه گيري نيروي مغناطيسي دو قطب همنام و غير همنام    
131.    اندازه گيري نيروي دو سيم حامل جريان    
132.    بررسي رفتارهاي خودالقايي    
133.    بررسي عوامل موثر بر خود القايي    
134.    اندازه گيري خود القايي يك سيم پيچ    
135.     نمايش انحراف ذرات باردار در ميدان مغناطيسي    
136.    بررسي قانون لنز    
137.     كاربرد قانون لنز در ابزار آلات مختلف    
138.    ساخت قطار مغناطيسي ساده    
139.     روش هاي تعليق مغناطيسي    
140.    بررسی فرآیندهای ترمودینامیکی هم فشار ، هم دما و هم حجم (در حالت کلی )
141.    نمونه فرآیندهای انبساط هم دما
142.    نمونه فرآیندهای تراکم هم دما
143.    نمونه فرآیندهای انبساط هم فشار
144.    نمونه فرآیندهای تراکم هم فشار
145.    نمونه فرآیندهای انبساط هم حجم
146.    نمونه فرآیندهای تراکم هم حجم
147.    نمونه فرآیندهای انبساط بی دررو
148.    نمونه فرآیندهای تراکم بی دررو
149.    بررسی رفتار چند نمونه گاز
150.    محاسبه بازده یک ماشین گرمایی ساده
151.    بررسی اصول کار یخچال های مکانیکی و الکترونیکی
152.    بررسی و اندازه گیری میزان گرمای و کار مبادله شده  بین دستگاه و  محیط
153.    نمایشی از آزمایش های انرژی درونی
154.    اندازه گیری شعاع کره زمین و پنج پروژه وابسته  

 

Top