نمایش موارد بر اساس برچسب: دانش فیزیک

photo ۲۰۱۸ ۰۸ ۳۱ ۱۸ ۵۳ ۳۰ copy

امسال در کنفرانس آموزش فیزیک شیراز یک اعجاب از نظم در قالب بی نظمی های کشور برگزار شد. در ولبشوی انواع اقدامات احمقانه و جانکاه ترامپ و سودجویی هموطنان در بازارهای سکه و ارز ، کنفرانس آموزش فیزیک شیراز با نمره بسیار قابل قبولی از کمیت و کیفیت رخ نمایاند. این شوق را در چهره من و بسیاری از معلمان می توانستید ببینید. عکس بالا تصویری از کارگاه فیزیک تخصصی ساخت خازن های های ولتاژ است که با این که نتوانستیم بسازیم ولی چیزهای علمی فراوانی را در آن آموختیم. از همه استادان عالی مقامی که با حضور خود در این کارگاه به دانش من افزودند تشکر و قدردانی می کنم.

چهارشنبه, 24 خرداد 1396 14:57

راه حل غلط آموزش فیزیک درست است

 Feynman-S49_24B نمایش موارد بر اساس برچسب: دانش فیزیک

 

چرا در کشور ما جواب غلط جزیی از راه علم نیست؟؟؟؟

علم نوعی حل مساله توسط افراد مختلف و راه های متفاوت است. وقتی راه علم را از نگاه تاریخی بررسی می کنیم مرتب می بینیم که یک ایده که حتی درست یا غلط است با پیگیری یک نفر به یک جواب تجربی خوب رسیده است. مسیر از راهی جدید باز است و افراد با راه نوین دیگری می توانند پیش بروند. اصلا شکست ها نوعی جواب مساله است. در علم مرحله ی موفق شدن به یافتن جواب درست بی معنی است زیرا جواب درستی همیشه وجود ندارد و همه ی جواب ها تاحدی درست بنظر می رسند. وقتی که من فرمان اتومبیل را می چرخانم همه می گویند دارد رانندگی می کند زیرا آنها از قاب بیرونی به آن نگاه می کنند در حالی که من در درون اتومبیل هستم و فقط گردش دایره ی فرمان و عبور اجسام از اطراف خود را می بینم.

ولی متاسفانه فرهنگ جواب درست دانستن به قدری در میان معلم ها و استادان دانشگاه ریشه دوانده که جواب غلط را زشت می دانیم !!!!! نه جواب درست مایه ی رستگاری است و نه جواب غلط مایه ی شرمساری ! هر جواب درست گذشته ای دارد و هر جواب غلط آینده ای ! بسیاری از جواب های غلط در آینده بیشتر از جواب های درست امروز ارزش دارند. مثلا اکنون سوخت فسیلی در اتومبیل های ما می سوزد. این یک جواب درست است. اما جواب غلطی نیز وجود دارد که می گوید شاید بتوان از فشار هوا انرژی پیش رانش اتومبیل ها را فراهم کرد!!!!!! بیشتر راه حل های کنونی ، در زمان قدیم غلط بودند!!!!!

در کشور ما علم را از قسمت کم زحمت آن ( تنبل وار) دنبال می کنند زیرا ضرورتی ندارد که راه  غیر مطمئن و ریسک پذیری را برویم. کافی است راه رفته را باز برویم تا علمی شویم !  در کشور ما خطای رفتن از راه غلط دقیقا با ارزش موفقیت برابر است یعنی به همان میزان که تشویق خواهی شد تنبیه هم خواهی شد. بنابراین بیشتر اهل علم در ایران از رفتن در راه های غلط سرباز می زنند چون تاوان هزینه های اجتماعی تنبیه آن را ندارند و به این دلیل همگی فعلا تا اطلاع ثانوی بر روی جواب های درست تاکید می کنیم چون قبلا بارها و بارها جواب خود را پس داده اند و ریسک ناچیزی دارند و برای همه قابل قبول است.جواب های حاضر و آماده در علم ایران ، ناشی از تفکر علم کلام در ادبیات گذشته ی ماست. ما همواره دنبال دفاع کردن از باورهایمان هستیم.

علم نوعی توافق اعتباری منطبق بر اجماع بشر است تا با ادراک همگی مردمان جور باشد. اگر گونه ی دیگری امکان پذیر باشد ، غلط نیست زیرا هنوز بر درستی یا اشتباه بودن آن اجماع نکردیم! علم بر روی چیزی قطعیت نمی بخشد.

موضوع

شبکه های اجتماعی

Top