نمایش موارد بر اساس برچسب: یادگیری

از دکتر رئوف سعید به عنوان یک متخصص در امر آموزش خانواده دعوت کردم تا با برگزاری کارگاه هایی به بهینه شدن راه علم در زندگی و روابط مردم کمک کند. دعوت من را پذیرفت و در

صورت درخواست مراکز فرهنگی ، مدارس ، و سازمان ها در قالب گروه های مختلف فقط در بخش خانواده به صورت تخصصی به ارایه مشاوره خواهند پرداخت. برای هماهنگی با ایشان در بخش درخواست سایت پیام بگذارید.

 

 

-1 نمایش موارد بر اساس برچسب: یادگیری

منتشرشده در کارگاه فیزیک

موضوع

شبکه های اجتماعی

Top