طرحهاي پژوهشي پايان يافته از طرف دکتر اشرف السادات شکرباغانی

 مرجع مقالات علمی دکتر اشرف السادات شکر باغانی در حوزه فیزیک و علم و آموزش علم

 رزومه علمی دکتر اشرف السادات شکرباغانی

چهارشنبه, 26 تیر 1398 16:09

کلاس های خصوصی فیزیک

برای برطرف کردن مشکلات درسی در حل تمرین فیزیک تماس بگیرید.

 

09121612787- محمدی وند

 

gap mohamadivand

صفحه6 از32

موضوع

شبکه های اجتماعی

Top