برای برطرف کردن مشکلات درسی در حل تمرین فیزیک دوازدهم تماس بگیرید.

 

09121612787- محمدی وند

 

gap mohamadivand

چهارشنبه, 26 تیر 1398 13:59

کلاس های حل تمرین فیزیک یازدهم

برای برطرف کردن مشکلات درسی در حل تمرین فیزیک یازدهم تماس بگیرید.

 

09121612787- محمدی وند

 

gap mohamadivand

چهارشنبه, 26 تیر 1398 11:11

نمونه سوالات کنکورها

 

t mohamadivand

 

 

سوالات فیزیک کنکور ریاضی 98

 کانال تلگرامی :@elmefizik

 

سوالات فیزیک کنکور تجربی 98

 تهیه و تنظیم جواب از ابوالفضل زارع

 

 coolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcool

 تحلیل سوالات کنکور 98شاخه ریاضی

 

تحلیل سوالات کنکور 98 شاخه تجربی

تهیه و تنظیم آمار از نشر نخبگان 

coolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcool

صفحه7 از32

موضوع

شبکه های اجتماعی

Top