tabrik talaee

کارگاه کاوشگری مقاومت ها - کردستان 

Download Now

File name: kargah R

26740 336

کارگاه سوالات IYNT 

Download Now

File name: IYNT QUESTIONS

26334 380

فیلم واکنش شیمیایی الومینیم و مس سولفات

واکنش الومینیم در مس سولفات

فیلم شار الکتریکی در خلاء لامپ کاتدی 

شار الکتریکی در خلاء لامپ کاتدی

مسابقه نقاشی کودکانه 

Download Now

File name: painting

26298 323

تصویر سگ را براساس عملیات ریاضی نقاشی کنید و برای ما بفرستید تا در مسابقه مجله شرکت داده شوید

 

فیلم شعله سبز رنگ

شعله سبز رنگ
 

 

 

پنج شنبه, 19 بهمن 1396 13:19

فرم خبرنگار افتخاری

فرم خبرنگار افتخاری 

دوشنبه, 09 بهمن 1396 10:32

مجله دانش و آزمایش

مجله دانش و آزمایش با مطالب متنوع منتشر شد

dawa mohamadivand

 jornal mohamadivand

 

 

آنچه در این مجله می خوانید

 
اولین سخن سردبیر : چرا دانش و آزمایش چاپ می شود؟...................... 3
مروجان علم ایران زمین......................................................................... 4
مسابقه........................................................................................................ 4
این فرد آزمایشگر کیست؟....................................................................... 4
قل قل این ستاره ها................................................................................. 5
آزمایش های کودکان................................................................................ 8
آزمایش در خانه......................................................................................... 9
دستور آزمایش با گفتمان محاوره ای!...................................................... 10
آیا می دانید؟............................................................................................. 10
آزمایش مدرسه ای..................................................................................... 10
عکس های تاپ آزمایشگاهی..................................................................... 11
دستگاه اشترن گرلاخ باعث کشف چرخش الکترون به دور خودش شد! 12
نقد و بررسی آزمایش های برجسته........................................................... 12
مسایل آموزشی موجود در آزمایش اشترن- گرلاخ.................................. 13
آیا مورچه ها فیزیک بلد هستند؟.............................................................. 14
گالیله پدر علوم و کاوشگری علمی............................................................ 15
مسابقه........................................................................................................ 16
مروجان علم معاصر..................................................................................... 16
محلول سازی............................................................................................... 17
فلسفه اشتباه کردن !............................................................................... 17
فلسفه علم................................................................................................... 18
معرفی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران........... 19
همانندی ها و کاربرد آن ها در آموزش مفاهیم نیرو................................. 20
طرز تشخیص علامت بار الکتریکی............................................................ 21
آشنایی با معلمان تحول آفرین آموزش فیزیک ایران............................. 24
گزارش بازدید از سرن اروپا...................................................................... 25
استفاده از نور خورشید برای تولید برق................................................... 27
یاددهی بر پایه ی ذهن................................................................ 29
گزارش کارگاه ها و جلسات مهم فصل ..................................................... 31

به همراه عکس های بسیار زیبایی از کارها و فعالیت های مروجان علم در کشور

در هر نسخه از مجله دانش و آزمایش چندین مسابقه علمی وجود دارد که با شرکت در آن می توانید برنده جوایز علمی و ارزشمند ابزار آزمایشگاهی مانند مولتی متر شوید. 

مجله دانش و آزمایش را از دست ندهید

می توانید مقالات و کارهای آزمایشگاهی مدرسه کلاس یا منطقه خود را برای ما بفرستید تا به نام خودتان رایگان منتشر شود.

به زودی این مجله در سطح استانها فعالیت های استانی معلمان و دانش آموزان را نیز در بر خواهد گرفت.

صاحبان کانال های تلگرامی نیز با درخواست می توانند در بخش هایی از مجله مطالب ارزشمند خود را انتشار دهند. حوزه فعالیت دانش و آزمایش علوم پایه و فنی و مهندسی است. این مجله امتیاز ترویج علم را در سرتاسر ایران دارد.

 

mojawwez1 mohamadivand

 

معرفی هیات تحریریه نشریه :
این تیم از میان دبیران مختلف علوم در سطح کشور گزینش شده اند.ضمن بروز خلاقیت ها و توانمندی ها ، صاحب تخصص دکتری یا در حد کارشناس مرتبط با علم هستند. تعدادی از آنها دهها مقاله در کنفرانس ها و همایش ها انتشارداده اند و بسیار در زمینه آموزش علم فعالیت کرده اند.این امر عملکرد سایر دبیران عالی مقام را که توفیق همکاری با آنها را نداریم مخدوش نمی کند. سایر همکاران نیز می توانند فعالیت ها و کارهای علمی ، آزمایش ها و عکس های با کیفیت را برای ما ایمیل کرده و منتظر پاسخ باشند. سعی می شود مواد آموزشی با کیفیت مناسب انتشار و اگر در این مقوله موثر باشید ، در صفحه ای کارتان بیشتر تبیین شود.

 در این مجله که افتخار همکاری با افراد زیر به عنوان هیات تحریریه داریم در بخش های مختلف نشریه با فعالیت های آنها آشنا خواهیم شد

 1- سردبیر دکتر شکرباغانی

2- ویراستار علمی دکتر جهانی فر 

3- ویراستار ادبی خانم فاطمی

4- مدیر داخلی دکتر اختری

5- مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل استاد رستگارنسب 

6- مدیر صفحه استانها دکتر رسولی

7- مدیرفنی و ناظر چاپ استاد ساوجی

8- مدیر مسئول محمدی وند

 photo_2018-01-26_23-33-06 mohamadivand

یکشنبه, 01 ارديبهشت 1398 13:50

گفتگو با استاد غلامحسین رستگارنسب

گفتگو با یک مروج علم

 رزومه نجوم و اخترفیزیک استاد غلامحسین رستگارنسب

صفحه8 از32

موضوع

شبکه های اجتماعی

Top