کارگاه های آزمایش های فیزیک

از دکتر رئوف سعید به عنوان یک متخصص در امر آموزش خانواده…
    کودکان ساختن و خراب کردن را مثل یک بازی دوست…
                                                                                                                                                                                                                                                                                       کارگاه نمایش رفتار شاره های خاکی الکتروستاتیکی - دهمین کنفرانس آموزش…
      فهرست موضوعي کارگاه ها و آزمایش های فیزیک :…
    امروزه برگزاری کارگاه های فیزیک باکیفیت یک ارزش افزوده ی…
  کارگاه فیزیک استان البرز  با افتخار به حضور یکصد معلم متخصص…
Top