تاریخچه ی کارگاه های فیزیک

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

آزمایش های فیزیک

 

امروزه برگزاری کارگاه های فیزیک باکیفیت یک ارزش افزوده ی علم است.

 

من از سال 1379 تا کنون بیش از 600 جلسه کارگاه را در 121 محل مختلف از کشور عزیزمان ایران اجرا کرده ام. متاسفانه ، هم به دلیل مسایل امنیتی در کشور و هم به دلیل کمبود همزمان عکاس خوب و نور مناسب و ترافیک کاری نتوانسته ام از همه ی آنها تصویر داشته باشم. اما خوشبختانه لیست آنها را در این بخش آورده ام تا به عنوان یک رزومه ی کاری و تخصصی راهگشای دوره های بعدی معلمان و دانش آموزان باشد.بسیار خوشحال می شوم که اگر عکس یا فیلمی از برنامه های من دارید برای تکمیل این آرشیو ایمیل فرمایید. آیا مدرسه ی شما هم در این لیست هست؟

می توانید از کانال تلگرام سایت فی بیست  برای دریافت جدیدترین فعالیت های آزمایشگاهی مطلع شوید. https://telegram.me/phy20

صمیمانه ترین و خالصانه ترین توفیقات الهی را تقدیم معلمان و دانش آموزانی می کنم که افتخار همکاری با آنها را داشتم و هر کدام از آنها امروزه در بخش های مهم و ارزشمند زندگی برای کشور عزیزمان خدمت می کنند. بسیاری از این همکاران بازنشسته شده اند و بسیاری از این دانش آموزان خود در دوره های ارشد و دکتری مشغول تحصیل هستند.

شماره کارگاه به  درخواست محل اجرا سال سطح سبک آزمایش 
1 ضمن خدمت اسلامشهر 1379 معلمین خلاق
2 گروه فیزیک چهاردانگه 1379 معلمین دست سازه
3 مدرسه تهذیب خلیج  تهران 1380 دانش آموزان خلاق
4 ضمن خدمت اسلامشهر 1380 معلمین خلاق
5 همایش فیزیک شهریار 1380 معلمین دست سازه
6 گروه فیزیک صنایع آموزشی 1380 معلمین محصولات
7 مدرسه هاجر اسلامشهر 1380 دانش آموزان دست سازه
8 مدرسه تهذیب خلیج  تهران 1381 دانش آموزان خلاق
9 ضمن خدمت اسلامشهر 1381 معلمین خلاق
10 دبیرستان کلینی اسلامشهر 1381 دانش آموزان جشنواره خوارزمی
11 گروه فیزیک قرچک ورامین 1381 عموم مردم دست سازه
12 مدرسه ادب اسلامشهر 1381 دانش آموزان دست سازه
13 همایش فیزیک فردیس کرج 1381 معلمین دست سازه
14 مدرسه حبیبی عدل چهاردانگه 1381 دانش آموزان دست سازه
15 مدرسه وجدانی پاک چهاردانگه 1381 دانش آموزان دست سازه
16 مدرسه پیام قرآن اسلامشهر 1381 دانش آموزان دست سازه
17 مدرسه فاطمیه اسلامشهر 1381 دانش آموزان دست سازه
18 مدرسه عدالت اسلامشهر 1381 دانش آموزان دست سازه
19 مدرسه هاجر اسلامشهر 1381 دانش آموزان دست سازه
20 مدرسه کنگانی اسلامشهر 1381 دانش آموزان دست سازه
21 مدرسه معراج اسلامشهر 1381 دانش آموزان دست سازه
22 مدرسه معراج اسلامشهر 1381 دانش آموزان دست سازه
23 گروه فیزیک نظرآباد کرج 1382 معلمین خلاق
24 ضمن خدمت 9 تهران 1382 معلمین خلاق
25 ضمن خدمت 4 تهران 1382 معلمین خلاق
26 ضمن خدمت 13 تهران 1382 معلمین خلاق
27 پژوهشسرا 13 تهران 1382 دانش آموزان جشنواره خوارزمی
28 گروه فیزیک اسلامشهر 1382 دانش آموزان مسابقات آزمایشگاهی
29 ضمن خدمت اسلامشهر 1382 معلمین خلاق
30 ضمن خدمت اسلامشهر 1382 معلمین دست سازه
31 کنفرانس فیزیک اصفهان 1382 معلمین دست سازه
32 گروه فیزیک 13 تهران 1382 دانش آموزان مسابقات آزمایشگاهی
33 مدرسه حبیبی عدل چهاردانگه 1382 دانش آموزان دست سازه
34 هفته پژوهش نمایشگاه بین المللی تهران 1383 عموم مردم خلاق
35 پژوهشسرا یک شهر ری 1383 دانش آموزان خلاق
36 پژوهشسرا 13 تهران 1383 دانش آموزان مسابقات آزمایشگاهی
37 اتحادیه معلمان فیزیک رشت 1384 عموم مردم دست سازه
38 ضمن خدمت 13 تهران 1384 معلمین خلاق
39 پژوهشسرا یک شهر ری 1384 دانش آموزان خلاق
40 گروه فیزیک 1 کرج 1384 معلمین خلاق
41 اتحادیه معلمان فیزیک 7 تهران 1384 عموم مردم کاروان علم
42 اتحادیه معلمان فیزیک تنکابن 1384 عموم مردم کاروان علم
43 اتحادیه معلمان فیزیک زیباکنار رشت 1384 معلمین کاروان علم
44 انجمن فیزیک کرج اسلامشهر 1384 عموم مردم کاروان علم
45 انجمن فیزیک کرج رودبار و منجیل  1384 عموم مردم کاروان علم
46 ضمن خدمت 5 تهران 1385 معلمین خلاق
47 ضمن خدمت 5 تهران 1385 معلمین خلاق
48 پژوهشسرا 1 تهران 1385 دانش آموزان دست سازه
49 اتحادیه معلمان فیزیک 4 تهران 1385 معلمین کاروان علم
50 پژوهشسرا 1 تهران 1385 دانش آموزان همایش
51 پژوهشسرا دو شهر ری 1385 دانش آموزان مسابقات آزمایشگاهی
52 اتحادیه معلمان فیزیک اراک 1385 معلمین کاروان علم
53 گروه فیزیک 9 تهران 1385 معلمین خلاق
54 گروه فیزیک 4 کرج 1385 معلمین همایش
55 پژوهشسرا 1 تهران 1386 دانش آموزان دست سازه
56 گروه فیزیک 14 تهران 1386 معلمین خلاق
57 مدرسه مولود کعبه شهر قدس 1386 دانش آموزان نیتروژن مایع
58 پژوهشسرا دو شهر ری 1386 دانش آموزان مسابقات آزمایشگاهی
59 گروه فیزیک 9 تهران 1386 معلمین خلاق
60 گروه فیزیک دماوند 1386 معلمین خلاق
61 پژوهشسرا 1 تهران 1387 دانش آموزان خلاق
62 پژوهشسرا 7 تهران 1387 معلمین خلاق
63 ضمن خدمت 18 تهران 1387 معلمین خلاق
64 مدرسه ندای آزادی 7 تهران 1387 دانش آموزان مسابقات آزمایشگاهی
65 پژوهشسرا 1 تهران 1387 دانش آموزان همایش
66 مدرسه حبیبی عدل چهاردانگه 1387 دانش آموزان دست سازه
67 گروه فیزیک 17و 19 تهران 1387 معلمین همایش
68 گروه فیزیک 6و7و1و11و17و5 تهران 1387 معلمین همایش
69 نشر علوم نوین تهران 1387 معلمین همایش
70 مدرسه مولود کعبه شهرقدس 1387 دانش آموزان دست سازه
71 مدرسه حبیبی عدل اسلامشهر 1388 دانش آموزان خلاق
72 مدرسه سما آزاد تهران 1388 دانش آموزان خلاق
73 المپیاد بین المللی نجوم تهران 1388 دانش آموزان دست سازه
74 باشگاه دانش پژوهان تهران 1388 دانش آموزان دست سازه
75 ضمن خدمت 17 تهران 1388 معلمین خلاق
76 پژوهشسرا 1 شهر ری 1388 معلمین مقاله نویسی
77 دبیرستان زینبیه تهرانپارس  1388 دانش آموزان دست سازه
78 دبیرستان مولود کعبه شهر قدس 1388 دانش آموزان نیتروژن مایع
79 گروه فیزیک 1 تهران 1388 معلمین دست سازه
80 گروه فیزیک 3 تهران 1388 دانش آموزان دست سازه
81 مدرسه فروغ علم 7 تهران 1388 دانش آموزان نیتروژن مایع
82 مدرسه فروغ علم 7 تهران 1388 دانش آموزان نیتروژن مایع
83 گروه فیزیک 7 تهران 1388 دانش آموزان مسابقات آزمایشگاهی
84 گروه فیزیک 7 تهران 1388 معلمین خلاق
85 پژوهشسرا 7 تهران 1388 دانش آموزان همایش
86 شهرداری لنجان اصفهان 1388 عموم مردم همایش
87 گروه فیزیک شهر قدس 1388 معلمین خلاق
88 نشر علوم نوین تهران 1388 معلمین دست سازه
89 نشر علوم نوین تهران 1388 معلمین دست سازه
90 نشر علوم نوین تهران 1388 معلمین دست سازه
91 مدرسه معلم  3 تهران 1388 دانش آموزان دست سازه
92 گروه فیزیک چهاردانگه 1388 دانش آموزان برج تقطیر نفت
93 گروه فیزیک 16 تهران 1389 دانش آموزان جشنواره خوارزمی
94 گروه فیزیک شهر قدس 1389 دانش آموزان جشنواره خوارزمی
95 پژوهشسرا 1 شهر ری 1389 دانش آموزان دست سازه
96 شبکه چهار سیما تهران 1389 عموم مردم دست سازه
97 گروه فیزیک 6 تهران 1389 معلمین خلاق
98 گروه فیزیک 6 تهران 1389 معلمین خلاق
99 گروه فیزیک ملارد کرج 1389 معلمین خلاق
100 پژوهشسرا رازی شهر ری 1390 دانش آموزان جشنواره خوارزمی
101 گروه فیزیک 6 تهران 1390 معلمین خلاق
102 اتحادیه معلمان فیزیک تهران 1391 معلمین فوتوالکتریک
103 اتحادیه معلمان فیزیک زنجان 1392 معلمین دست سازه
104 انجمن ترویج علم برج میلاد 1392 عموم مردم دست سازه
105 دبستان احمدیه 11 تهران 1392 دانش آموزان دست سازه
106 گروه فیزیک 1 کرج 1392 معلمین خلاق
107 دبیرستان وحدت 7 تهران 1392 دانش آموزان نیتروژن مایع
108 گروه فیزیک 14 تهران 1392 معلمین خلاق
109 گروه فیزیک 3 تهران 1392 دانش آموزان خلاق
110 گروه فیزیک 3 تهران 1392 معلمین خلاق
111 اتحادیه معلمان فیزیک تهران 1392 معلمین رفتارغبار
112 گروه فیزیک شهر قدس 1392 دانش آموزان پل ماکارونی
113 دبیرستان مطهری 6 تهران 1393 دانش آموزان خلاق
114 گروه فیزیک 7 تهران 1393 دانش آموزان نیتروژن مایع
115 دبیرستان مولود کعبه شهر قدس 1393 دانش آموزان همایش
116 گروه فیزیک البرز 1393 معلمین خلاق
117 گروه فیزیک لرستان 1394 معلمین خلاق
118 انجمن معلمان شهر تهران لرستان 1394 معلمین خلاق
119 پژوهشسرا 1 تهران 1394 معلمین همایش
120 گروه فیزیک 13 تهران 1394 معلمین خلاق
121 مدرسه شهید معصومی 1 تهران 1394 معلمین خلاق

نظرات (0)

پیامی جهت نمایش وجود ندارد.

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب شما
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
Top