نمایش موارد بر اساس برچسب: رباتیک کودکان

بعد از ماه رمضان نیت کردم تا کاری برای فرزندان فرهنگیان و همکاران خودم انجام دهم. این موضوع با اندیشه سلسله کلاس های رباتیک کودکان که سال قبل در مدرسه المهدی منطقه 11 تهران انجام داده بودم سرعت گرفت. فرزندان عزیزهمکاران فیزیک به کارگاهمی امدند و خندان و شادان ربات هایی را دنبال می کردند و در مورد نحوه ساخت آنها با همدیگر گفتگو می کردند.ضمن این که همین امدن و رفتن باعث شادی ما شد ، کلی به فرزندان همکاران خوش گذشت و گوشه ای از اولین آموزش های رسمی غیر مدرسه ای را در قالب بازی و شادی و تخیل گذراندند.

برای همه همکاران عالیقدر و فرزندان نازنین شان موفقیت و شکوه آرزومندیم!

photo 2018 06 24 01 21 05

 

 

photo ۲۰۱۸ ۰۷ ۱۴ ۱۳ ۲۵ F۱۷

منتشرشده در کارگاه فیزیک
پنج شنبه, 14 مرداد 1395 01:14

کارگاه رباتیک کودکان

 

SAM_4758 نمایش موارد بر اساس برچسب: رباتیک کودکان

 

کودکان ساختن و خراب کردن را مثل یک بازی دوست دارند. ساخت ربات بهانه ای برای این است تا مهارتهای کودکان در جهت تربیت  های مهارتی به کار گرفته شود نه نمره و درصد قبولی. هدف یاددهی خارج از ذهن کودکان است. قصد نداریم ربات ساز تربیت کنیم. قصد داریم به بهانه ی ربات سازی ذهن کودکان را از تخیلات دوست داشتنی اش به ساحت عمل ببریم و از او بخواهیم آن چیزی را که تخیل می کنند بسازند و ذهن خود را آزاد کنند. این سازه ها به راحتی خراب شده و دوباره توسط خودشان می توانند ساخته شوند. ساخت ربات اره برقی - ربات کاراته ای - ربات جرثقیلی - راسموس یک ( زمین پیما) - راسموس دو ( هاورکرافت) و   ..... در این دوره آموزش داده می شود. کودکان در هنگام ساختن ربات با هم دوست می شوند ، با هم دعوا می کنند. با هم تعارض پیدا می کنند و از هم حمایت می کنند. از وسایل هم برمی دارند و وسایل خود را به کسی نمی دهند. همه ی اینها همان کودکی است و ذات آنهاست. با نمره همه ی اینها خراب می شود.

 

منتشرشده در کارگاه فیزیک
Top