6                         

ردیف عنوان کتاب نام انتشارات وسال نشر شابک کتاب یا تاریخ برگزاری و شماره گواهی مقاله یا نشریه

1 - کتاب درسی علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی 4-2440-05-964-978
مولف بخش نجوم 1394
2-  بررسی تعیین آلودگی هوا با استفاده از رصد تجربی ستاره ها گواهی ارایه مقاله از یازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران دانشگاه فردوسی مشهد- 11 و 12 بهمن 1396
3-  بررسی امکان سنجی تعیین آلودگی هوا از طریق قدر سنجی ستاره ها گواهی ارایه مقاله از هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و هفتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد، 30 مرداد الی 1 شهریور 1395
4-  ساخت ساعتهای آفتابی توسط دانشمندان ایرانی اسلامی و ساخت نوعی از آن توسط دانشجویان دانشکده شریعتی گواهی ارایه مقاله از هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی-اسلامی در پیشبرد علوم تجربی دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران
5-  بررسی خطر آفرینی خیابانهای شهر رودهن در زمان یخ زدگی فصلنامه رشد آموزش فیزیک- وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره سی و یکم- شماره 3- بهار 1395- شماره سریالی 114-
6-  Nano Sized HMX by Using Ultrasonic Waves 1-st INTERNATIONAL CONFERENCE ANOMATERIALS: PPLICATIONS & PROPERTIES NAP-2011 http://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2011/paper/view/111
7-  همانندی ها و کاربرد آن در آموزش مفاهیم نیرو فصلنامه دانش و آزمایش، پاییز 1396 شماره پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:79654
(نویسنده دوم)
8-  پروژه بین المللی اندازه گیری شعاع کره زمین گواهی ارائه مقاله معاونت توسعه وزارت آموزش و پرورش
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران-دانشگاه گیلان 24-26-آبان 1384
شماره گوهی 500-538-2
9-  بررسی چگونگی اثر گذاری دما بر خاصیت مغناطیس آهنربا خبرنامه انجمن دبیران فیزیک کشور 23-3/18313-610
26/12/1382
شماره26-بهار91
10-  بررسی تجربی گرفت خورشید در چین خبرنامه انجمن دبیران فیزیک کشور شماره 21
بهار و تابستان 1388
11-  بررسی عوامل موثر بر تولید گواهی ارئه مقاله به اولین کنفرانس نانو ویژه مواد 27/2/1392
HMX 257/6
نانوسایز به روی کریستالیزاسیون رسوبی دانشگاه تربیت مدرس
12-  مطالعه عوامل پخش کننده و سورفگتانت در تولید ذرات فوق ریز پر انرژی گواهی ارائه مقاله از 23/12/1391
دومین کنفرانس نانو SNEC2013
دانسگاه شیراز
13-  بررسی رصد تجربی گرفت خورشید در آنتالیا-ترکیه گواهی ارائه مقاله کنفرانس تقویم 25/2/1387
مرکز نجوم آسمانی مقدس حضرت عبدالعظیم
14-  بررسی علل کاهش دما در سطح پس از کنتاکت سوم در گرفت های کلی گواهی ارائه مقاله کنفرانس ملی اختر فیزیک 9/10/1389
388/24ف
دانشگاه سیستان و بلوچستان
15-  Studying Gravitational Perturbations of Planet Venus by timing of Contacts during COSPAR 1st Th. Bangkok – Thailand
Venus Transit Symposium 11-15 nov -2013
Australian Journal of Basic and Applied Sciences ISI
16-  محاسبه نسبت گردش زمین و ماه به دور یکدیگر با شبیه سازی آرمایشگاهی گواهیارائه مقاله پانزدهمین کنفرانس فیزیک 8/6/1393
شماره 300/6
دانشگاه کردستان
17-  بررسی خطرآفرینی خیابان های شهر رودهن در زمان یخ زدگی گواهیارائه مقاله پانزدهمین کنفرانس فیزیک 8/6/1393
شماره301/6
دانشگاه کردستان
18-  اندازه گیری سایه یک شاخص دردایره هندیه و قبله یابی از طریق آن گواهی ازائه مقاله همایش فیزیک و زندگی 26/3/1394
186-501-5-10
انجمن فیزیک معلمان شهرستان های تهران
19-  افت دما در گرفت های خورشید گواهی ارائه مقاله از کنفرانس فیزیک ایران 17/6/1390
p-209-295
دانشگاه ارومیه
20-  بررسی علاقه مندی دانش آموزان متوسطه به شرکت در مسابقه مجازی نجوم در ساعات فوق برنامه چکیده مقالات همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکیید بر جهان اسلام 21/5/1390
13/2-الف-A-S-C10
وزارت آموزش و پرورش- جزیره کیش
21-  اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدسی سپهر-نشریه علمی فنی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و نیروهای مسلح پاییز1391
X047-1022
ISSN-1022-047x
22-  بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر سپهر-نشریه علمی فنی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و نیروهای مسلح بهار 1393
ISSN-1022-047x
23-  بررسی گذر سیاره زهره از مقابل خورشید و رصد آن توسط دانشمندان ایران اسلامی فرآیند 59-60 پاییز زمستان 93
ISSN-2008-0344
24-  بررسی اثر نیروهای گرانشی از طریق زمانسنجی کناتکتها گواهی ارائه مقاله دانشگاه بیرجند 5و6 بهمن 1393
ششمین همایش ملی اختر فیزیک
25 An Extra Curricular Astronomy Programme at School levels Ecsite annual conference 2009 Italy – milan
4-6 june 2009
R/Evolution
26-  توپولوژی اتصال در ریاضی رشد برهان ریاضی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و دوم شماره4 پاییز 1392
27-  رابطه ریاضی با طبیعت رشد برهان ریاضی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و سوم شماره1 پاییز 1392 ISSN-1735-4195
28-  بررسی میزان بارپذیری مواد مختلف رشد آموزشی فیزیک وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست وششم شماره2 زمستان 1389 29-  تاثر تابش رنگ بر میزان تابش و جذب انرژی گرمایی رشد آموزشی فیزیک وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست وششم شماره3 بهار 1390 30-  استخراج DNA از پوست پیاز رشد زییست شناسی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و سوم شماره4 تابستان 1389
31-  روش های کربردی استخراج DNA از خون انسان رشد زییست شناسی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و چهارم شماره 4 تابستان90
32-  تونسیته غلظت اسمزی پلاسما رشد زییست شناسی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و پنجم شماره1 پاییز 1393
33-  تشکیل گروه های نجوم در مدارس در ساعات فوق برنامه چکیده مقالات همایش ملی نوآوری های آموزشی ایران وزارت آموزش و پرورش تهران 20و21 دی ماه 1385
Educational Innovation
34-  مسابقه مجازی نجوم رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 1 مهرماه 1389
35-  روشی برای بررسی میکرو ارگانیسم ها در سطه مدارس- چگونگی مشاهده تک یافتگان رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره3 آذرماه 1389
36-  یک روز در کلاس روانشناسی آنلاین رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 4 دی ماه 1389
37-  استفاده از رایانه در شناخت بهتر فراکتالها رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره5 بهمنماه 1389
38-  بررسی رصد لکه های خورشید رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 6 اسفندماه 1389
39-  بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و سطح استرس رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 7 فروردن 1390
40-  آموزش هندسه با استفاده از نرم افزار یولید ویدئو استدیو رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 8 اردیبهشت 1390
41-  گزارش رصد گذر زهره گواهی ارائه مقاله سیزدهمین کنفرانس آموزشی فیزیک شماره 130/030/5
تاریخ 3/6/1391
دانشگاه زنجان
42-  Casual scrutiny of surface temperature decrease after third-contact in total solar eclipse IAU APRIMZON July-26-29 2011
PROGRAM BOOK Chiangmai- Thailand
http://conference.narit.or.th/ncs/APRIM2011_proceedings/SP/rastegarnasab-paper.pdf
43-  امکان سنجی آموزش نجوم مبتنی برفرهنگ و تمدن اسلامی در دوره آموزش عمومی و متوسطه گروه درسی برنامه های علوم، ریاضی و فناوری-سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش نشریه شماره 572
سال 1387
(همکار در طرح)
44-  بررسی اثر نیروهای گرانشی بر مدار سیاره ناهید گواهی ارائه مقاله از همایش نجوم و اختر فیزیک 4/2/1392
اداره کل آموزش و پرورش البرز- برگزار شده توسط نظر آبار
45-  استفاده از روش الگوی کاوشگری در تدریس مباحث فیزیک دهم، بررسی موردی شناوری و قانون ارشمیدس گواهی ارایه مقاله از سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه تهران- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- دانشکده علوم پایه
نوبسنده دوم 15 الی 17 اسفند 1396
46-  بررسی آخرین گذر سیاره زهره در سال 1392 گواهی ارائه مقاله هشتمین همایش نجوم و اخترفیزیگ 15و16بهمن 1393
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
47-  تدریس مبحث چگالی به روش الگوی کاوشگری گواهی ارایه مقاله از سومین همایش فیزیک و زندگی،پژوهش و آزمایش انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
نویسنده دوم 1396.8.17
شماره
1200.110736.601
48-  پروژه بین المللی اندازه گیری شعاع خورشید(امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی سازمان شهرستانها شماره و تاریخ منطقه1 ری
شماره 55/194923 39/43610/122
تاریخ 3/6/1386 18/6/1386
49-  بررسی برخی عوامل اقلیمی و خصوصیات گیاهی (امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی وزارت شماره و تاریخ منطقه 1 ری
آموزش و پرورش 55/140961/1
1/24388/710 15/10/1377
15/10/1377
50-  بررسی هفته جهانی نجوم در سال 1386 کمیسون ارزیابی و امور اداری شهرستان های تهران شماره و تاریخ منطقه1 ری
(امتیاز تالیف) 55/267950 55/79196/122
18/12/1386 14/12/1386
51-  کسوف و خسوف در علم و ادبیات کمیسیون ارزیابی و تالیفات سازمان شهرستان های تهران شماره و تاریخ ناحیه 1 ری
(امتیاز تالیف) 55/41249/124 11482/122
9/4/1381 12/4/1381
52-  طراحی، ساخت و نصب ساعت آفتابی در اماکن آموزشی (امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی و تالیفات سازمان شهرستان های تهران شماره و تاریخ ناحیه 1 ری
55/35319/124 55/23946/122
25/3/1384 7/4/1384
53-  روش های تجربی محاسبات ویژه رویت هلال اول ماه قمری (امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی و تالیفات اداره کل شماره و تاریخ ناحیه 1 ری
امتیاز تالیف 42352/122
55/162719/124 13/12/1381
11/12/1381 54-  تحقیقات رصدی ویژه خورشید گرفتگی 20مرداد 1378 اداره کل امور اداری وزارت متبوع اداره کل 55/10316/121
(امتیاز تالیف) امتیاز تالیف 7/2/1379
1/11685/710 منطقه 1ری
31/1/1379 3448/122
10/2/1379
55-  بررسی خورشیدگرفتگی به صورت تجربی سال 1999 کمیسیون اداره کل شهرستانهای تهران ناحیه یک شهرری
(امتیاز تالیف) امتیاز تالیف 21808/122
55/74669/124 26/6/1381
23/6/1381
56-  ازن سطح پایین و ارتباط آن با پدیده غبار و تاثیرات زیست محبطی آن گواهی ارایه مقاله از چهارمین همایش فیزیک و زندگی،پژوهش و آزمایش انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
نویسنده دوم 1397.9.1
شماره:
1397.212
57-  تعیین آلودگی هوا با رصد تجربی ستاره ها(با تصحیحات) فصلنامه رشد آموزش فیزیک- وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره سی و سوم- شماره 1- پاییز 1396- شماره سریالی 114-
ISSN:1606-917S
58-  فرغانی دانشمندی پیشتاز در عرصه نجوم و مهندسی گواهی ارایه مقاله از ششمین همایش نقش دانشمندان ایرانی-اسلامی در پیشبرد علوم تجربی استان گیلان- دانشگاه گیلان
نویسنده دوم 1396.5.5
شماره:
1028 59-  شگفتیهای عظمت آفرینش گواهی ارایه مقاله از دومین همایش استانی نجوم اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
1395.11.27
شماره:
1220.74375.505
60-  ازن تروپوسفری، آلوده کننده گازی محیط زیست را بشناسیم و عوامل تاثیر گزار در افزایش آن را مهار کنیم گواهی ارایه مقاله از نوزدهمین کنفرانس کشوری آموزش فیزیک و نهمین کنفرانس کشوری فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه شیراز- شیراز- 5 الی 8 شهریور 1397-
نویسنده دوم شماره 8.64
61-  استفاده از روش الگوی اکتشافی در تدریس مباحث فیزیک دهم گواهی ارایه مقاله از نوزدهمین کنفرانس کشوری آموزش فیزیک و نهمین کنفرانس کشوری فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه شیراز- شیراز- 5 الی 8 شهریور 1397-
نویسنده دوم شماره 8.64
62-  دریافت تندیس و جایزه ویژه و لوح ویژه نهمین دوره جایزه ترویج علم ایران در تالار فناوری دانشگاه تهران انجمن ترویج علم ایران 85-2-1515
63-  دریافت سیمرغ طلایی از استاندار تهران بعنوان نخبه علمی شهرستان ری اولین همایش تجلیل از نخبگان شهرستان ری بهمن 1387
فرمانداری شهرستان ری
64-  دریافت نشان رصدخانه دانشگاه مانادو، کشور اندونزی، 1391 Mt. Lokon Observatory Yayasoan Pendidikan Lokon
65-  دریافت نشان دانشکده ریاضی و علوم، دانشگاه باندونگ، کشور اندونزی، 1391 Faculty of Mathematics & Natural Sciences INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

منتشرشده در فعالیت های علمی
یکشنبه, 28 شهریور 1395 00:33

هوای تمیز بزرگترین معجزه است

 

 

یکی از بحث هایی که همیشه مطرح می شود ارتباط بین علم ساینس و دین است. اگر از دعوای تاریخی کلیسا و علم ساینس در دوران رنسانس بگذریم به یک نکته ی جالب می رسیم. دینداران عموما اعتقاد دارند که علم ساینس در بطن کتب الهی و احکام دینی نهفته است فقط چون ما توجه نداشتیم و نداریم نمی توانیم آنها را استخراج کنیم.  شواهد زیادی از علم ساینس را از کتب دینی خود استخراج می کنند و بر می شمارند. واقعا هم درست هستند و در بسیاری از کتب آسمانی موارد مشابهی از علم ساینس مطرح است. اما نکته ی زیبای داستان در این است که اهل دین نمی توانند قبل از علم ساینس نتایج را استخراج کنند! علت این امر به رسالت کتب دینی برمی گردد.

 

                                                                                                                                                                                                          IMG11291116 نمایش موارد بر اساس برچسب: علم ساینس

 

                                                                                                                                                                                                                    شکافته شدن دریای نیل - ماجرای رهایی قوم بنی اسراییل- قسمتی از فیلم ده فرمان ساخته ی سیسیل  بدومیل-1956

 

اگر پیامبران در قالب دانشمندان و مخترعین و مکتشفین بودند و ادعای علم ساینس داشتند ، بالاخره باید چیزی از ابداعات و اختراعات علمی به نام آنها تمام می شد. اما اینطور نیست! هیچ پیامبری نیامده است که ادعای ابداع و اختراع داشته باشد زیرا در آن صورت معجزات و کتاب الهی او نیز خلط مبحث با توانایی علمی او می شد و جریان رسالت و پیامبری او از بین می رفت. قران کریم در داستان حضرت موسی در سوره ی مبارکه ی طه  آیه ی 88 ماجرای فردی به نام سامری را بیان می کند که در نبود حضرت موسی (ع) با ابداع و اختراع ، گوساله ای ساخته بود که صدای خاص شگفت انگیزی از خود در می آورد و مردم را به اطاعت از خود واداشته بود. حضرت موسی (ع) از او پرسید چرا این کار را کردی و مردم را با گوساله ی شگفت انگیزت از پرستش خدا باز داشتی؟ سامری اشاره کرد که من به دانش و آگاهی خاصی دست یافتم که مردم نرسیدند و احساس کردم می توانم جا  پای رسولان و پیامبران بگذارم. حضرت موسی ( ع) اختراع علمی  او را آتش زد و به دریا ریخت. این کار پیامبران بر این اساس بود تا مسیر علم و دین روی هم نیفتد و هر کسی به صرف داشتن توانمندی علمی ، مدعی دین الهی نشود. بنابراین ما با خیال راحت می توانیم بگوییم ، اگرچه مشترکات دینی و علم ساینس در توصیف پدیده های طبیعی فراوان هستند ، ولی هدف دین علم ساینس نبوده است. هدف علم ساینس هم دین نیست. علم ساینس در دست افراد تبه کار حتی از نوع مذهبی  بسیار خطرناک است و می تواند به مردم آسیب برساند و مورد تایید دین نیست.

 

 

 

                                                                                                                                     669px-Solvay_conference_1922 نمایش موارد بر اساس برچسب: علم ساینس

                                                                      دانشمندان جریان علم را در مرزهایی از خلاقیت و نوآوری پیش می برند که گاه برای مردم شبیه معجزه بنظر می رسد. تولید برق از  حرکت یک تکه سیم مسی و یک آهن ربا؟؟؟؟؟ خیلی عجیب است!!!!!

 

دین دنبال تجربه و فراتجربه است. دین دنبال حس و فراحس است. دین دنبال علم و فراعلم است. دین دنبال ماده و فراماده است. دین در تلاش است بگوید ، پشت این دنیای مادی چیزی حس کردنی باید باشد تا این دنیا معنا دارتر شود. کار علم شناسایی دنیای ماده است. دست علم از فراعلم و دین کوتاه است. علم باید ببیند ، آزمایش کند ، اندازه گیری کند و بر پایه ی مشاهدات قبلی باشد تا بپذیرد. مشترکات علمی هم زودگذر هستند. امروز به فلان پدیده ی علمی به عنوان معجزه ی کتاب دینی استناد می کنیم ، فردا این پدیده تغییر می کند و استدلال علمی اش را کنار می گذارند. وانگهی مگر چقدر از ابداعات و اختراعات و اکتشافات و فرمول ها در کتب دینی تصریح شده است؟  نمی توانیم به مردم دروغ بگوییم و بگوییم تفسیر آن اشتباه شد تفسیر جدید این نظریه ی جدید  است. به جای بازی کردن با ذهن مردم بگذاریم دین و علم هر کدام راه خودشان را بروند. به یقین هر دو در جاهای خوبی بدون نیاز به فشار ما ، خودشان به تایید یکدیگر می رسند. متاسفانه بیشتر تاکید از سوی برخی دین باوران است تا کسی اصول دینی آنها را کم ارزش نداند و در سال های اخیر علم زدگی برخی اهل دین بالا گرفته است. باید به دین باوران بگوییم اصول دینی شما کم ارزش نیست که با تایید علم ساینس معتبرتر شود. بنابراین این تلاش بیشتر از پیش دین را سخیف می کند. خود دین دنبال تایید علم ساینس نیست ولی دینداران دلشان مستحکم نمی شود و باور نمی کنند و فکر می کنند نکند خبری پشت قصه باشد.خداوند  داستان حضرت ابراهیم (ع) در زنده شدن مردگان پس از مرگ را نمونه ای از این تاییدات آورده  است که به ما نشان می دهد خداوند در انجام امر خویش فراتر از ابزار و اسباب علمی  مادی است ولی مشیت خویش را در جهان مادی بر ترتیب و تقدم و رعایت اصول مادی دنبال می کند و مانند برخی  دینداران دنبال تایید دین و وجود خودش در کارهای خارق العاده نیست.

 

                                                                                           160106131642-black-hole-3-exlarge-169 نمایش موارد بر اساس برچسب: علم ساینس

 

                                                                        این که ما ذره ای غبار در میان میلیاردها کهکشان کیهان هستیم ، بزرگترین روش نابود کردن کبر و نخوت و غرور است. البته مغرورانه می دانیم که ما اون وسطها یه جایی هنوز هستیم و نفس می کشیم !!!!

 

اتفاقا خود خداوند همین گردش روز و شب و فصل ها و طبیعت را خارق العاده می داند و آنهایی که آلودگی شهرهای بزرگ مثل تهران ، اصفهان و اراک و اهواز را دیده باشند می دانند که همین هوای سالم شگفت انگیزتر از ماری است که از عصای حضرت موسی (ع) به وجود آمد. شما به دین خود باشید ، اهل علم هم به دین و کیش خود . تاریخ علم هزاران ساله ی تمدن اروپایی و اسلامی نشان می دهد که  تکفیر و ارتداد اهل علم و بالعکس ، تقصیر و تهمت زنی بر اهل دین دردی را از مردم دوا نمی کند. مردم دوست دارند خدایی داشته باشند که ابرقدرت باشد و با او راز و نیاز کنند. دانش علمی ساینس نمی تواند بغض فروخورده ی پدری را که فرزندش زیر آوار موشک لیزری مدفون است ، تسکین دهد. او به خدایی نیاز دارد که مالک روز جزاست و هر کسی را به قدر ذره ای ظلم کرده باشد جزا و به قدر ذره ای ثواب کرده باشد ، پاداش خواهد داد. علم ساینس ابزار مدیریت دنیای ماده است و هیچ راهی به روح الهی انسان ندارد. روح الهی انسان  این توانایی را دارد تا همفرکانس با همه ی ذرات جهان هستی خداوند را بخواهد و از او کمک بگیرد و کارهایی را که علم از توصیف آن عاجز است در دنیای مادی انجام دهد. دین فراتر از علم است ولی از بستر قوانین علم ساینس می گذرد و باید به این قوانین الهی تن دهیم  و خداوند هم با نماز و دعا از ما می خواهد تا حضور دین را در همه جا دنبال کنیم و به یاد او باشیم.

 

 

منتشرشده در بحث روز فیزیک
Top