رزومه نجوم و اخترفیزیک استاد غلامحسین رستگارنسب

منتشرشده در غلامحسین رستگارنسب
یکشنبه, 28 شهریور 1395 00:33

هوای تمیز بزرگترین معجزه است

 

 

یکی از بحث هایی که همیشه مطرح می شود ارتباط بین علم ساینس و دین است. اگر از دعوای تاریخی کلیسا و علم ساینس در دوران رنسانس بگذریم به یک نکته ی جالب می رسیم. دینداران عموما اعتقاد دارند که علم ساینس در بطن کتب الهی و احکام دینی نهفته است فقط چون ما توجه نداشتیم و نداریم نمی توانیم آنها را استخراج کنیم.  شواهد زیادی از علم ساینس را از کتب دینی خود استخراج می کنند و بر می شمارند. واقعا هم درست هستند و در بسیاری از کتب آسمانی موارد مشابهی از علم ساینس مطرح است. اما نکته ی زیبای داستان در این است که اهل دین نمی توانند قبل از علم ساینس نتایج را استخراج کنند! علت این امر به رسالت کتب دینی برمی گردد.

 

                                                                                                                                                                                                          IMG11291116 نمایش موارد بر اساس برچسب: علم ساینس

 

                                                                                                                                                                                                                    شکافته شدن دریای نیل - ماجرای رهایی قوم بنی اسراییل- قسمتی از فیلم ده فرمان ساخته ی سیسیل  بدومیل-1956

 

اگر پیامبران در قالب دانشمندان و مخترعین و مکتشفین بودند و ادعای علم ساینس داشتند ، بالاخره باید چیزی از ابداعات و اختراعات علمی به نام آنها تمام می شد. اما اینطور نیست! هیچ پیامبری نیامده است که ادعای ابداع و اختراع داشته باشد زیرا در آن صورت معجزات و کتاب الهی او نیز خلط مبحث با توانایی علمی او می شد و جریان رسالت و پیامبری او از بین می رفت. قران کریم در داستان حضرت موسی در سوره ی مبارکه ی طه  آیه ی 88 ماجرای فردی به نام سامری را بیان می کند که در نبود حضرت موسی (ع) با ابداع و اختراع ، گوساله ای ساخته بود که صدای خاص شگفت انگیزی از خود در می آورد و مردم را به اطاعت از خود واداشته بود. حضرت موسی (ع) از او پرسید چرا این کار را کردی و مردم را با گوساله ی شگفت انگیزت از پرستش خدا باز داشتی؟ سامری اشاره کرد که من به دانش و آگاهی خاصی دست یافتم که مردم نرسیدند و احساس کردم می توانم جا  پای رسولان و پیامبران بگذارم. حضرت موسی ( ع) اختراع علمی  او را آتش زد و به دریا ریخت. این کار پیامبران بر این اساس بود تا مسیر علم و دین روی هم نیفتد و هر کسی به صرف داشتن توانمندی علمی ، مدعی دین الهی نشود. بنابراین ما با خیال راحت می توانیم بگوییم ، اگرچه مشترکات دینی و علم ساینس در توصیف پدیده های طبیعی فراوان هستند ، ولی هدف دین علم ساینس نبوده است. هدف علم ساینس هم دین نیست. علم ساینس در دست افراد تبه کار حتی از نوع مذهبی  بسیار خطرناک است و می تواند به مردم آسیب برساند و مورد تایید دین نیست.

 

 

 

                                                                                                                                     669px-Solvay_conference_1922 نمایش موارد بر اساس برچسب: علم ساینس

                                                                      دانشمندان جریان علم را در مرزهایی از خلاقیت و نوآوری پیش می برند که گاه برای مردم شبیه معجزه بنظر می رسد. تولید برق از  حرکت یک تکه سیم مسی و یک آهن ربا؟؟؟؟؟ خیلی عجیب است!!!!!

 

دین دنبال تجربه و فراتجربه است. دین دنبال حس و فراحس است. دین دنبال علم و فراعلم است. دین دنبال ماده و فراماده است. دین در تلاش است بگوید ، پشت این دنیای مادی چیزی حس کردنی باید باشد تا این دنیا معنا دارتر شود. کار علم شناسایی دنیای ماده است. دست علم از فراعلم و دین کوتاه است. علم باید ببیند ، آزمایش کند ، اندازه گیری کند و بر پایه ی مشاهدات قبلی باشد تا بپذیرد. مشترکات علمی هم زودگذر هستند. امروز به فلان پدیده ی علمی به عنوان معجزه ی کتاب دینی استناد می کنیم ، فردا این پدیده تغییر می کند و استدلال علمی اش را کنار می گذارند. وانگهی مگر چقدر از ابداعات و اختراعات و اکتشافات و فرمول ها در کتب دینی تصریح شده است؟  نمی توانیم به مردم دروغ بگوییم و بگوییم تفسیر آن اشتباه شد تفسیر جدید این نظریه ی جدید  است. به جای بازی کردن با ذهن مردم بگذاریم دین و علم هر کدام راه خودشان را بروند. به یقین هر دو در جاهای خوبی بدون نیاز به فشار ما ، خودشان به تایید یکدیگر می رسند. متاسفانه بیشتر تاکید از سوی برخی دین باوران است تا کسی اصول دینی آنها را کم ارزش نداند و در سال های اخیر علم زدگی برخی اهل دین بالا گرفته است. باید به دین باوران بگوییم اصول دینی شما کم ارزش نیست که با تایید علم ساینس معتبرتر شود. بنابراین این تلاش بیشتر از پیش دین را سخیف می کند. خود دین دنبال تایید علم ساینس نیست ولی دینداران دلشان مستحکم نمی شود و باور نمی کنند و فکر می کنند نکند خبری پشت قصه باشد.خداوند  داستان حضرت ابراهیم (ع) در زنده شدن مردگان پس از مرگ را نمونه ای از این تاییدات آورده  است که به ما نشان می دهد خداوند در انجام امر خویش فراتر از ابزار و اسباب علمی  مادی است ولی مشیت خویش را در جهان مادی بر ترتیب و تقدم و رعایت اصول مادی دنبال می کند و مانند برخی  دینداران دنبال تایید دین و وجود خودش در کارهای خارق العاده نیست.

 

                                                                                           160106131642-black-hole-3-exlarge-169 نمایش موارد بر اساس برچسب: علم ساینس

 

                                                                        این که ما ذره ای غبار در میان میلیاردها کهکشان کیهان هستیم ، بزرگترین روش نابود کردن کبر و نخوت و غرور است. البته مغرورانه می دانیم که ما اون وسطها یه جایی هنوز هستیم و نفس می کشیم !!!!

 

اتفاقا خود خداوند همین گردش روز و شب و فصل ها و طبیعت را خارق العاده می داند و آنهایی که آلودگی شهرهای بزرگ مثل تهران ، اصفهان و اراک و اهواز را دیده باشند می دانند که همین هوای سالم شگفت انگیزتر از ماری است که از عصای حضرت موسی (ع) به وجود آمد. شما به دین خود باشید ، اهل علم هم به دین و کیش خود . تاریخ علم هزاران ساله ی تمدن اروپایی و اسلامی نشان می دهد که  تکفیر و ارتداد اهل علم و بالعکس ، تقصیر و تهمت زنی بر اهل دین دردی را از مردم دوا نمی کند. مردم دوست دارند خدایی داشته باشند که ابرقدرت باشد و با او راز و نیاز کنند. دانش علمی ساینس نمی تواند بغض فروخورده ی پدری را که فرزندش زیر آوار موشک لیزری مدفون است ، تسکین دهد. او به خدایی نیاز دارد که مالک روز جزاست و هر کسی را به قدر ذره ای ظلم کرده باشد جزا و به قدر ذره ای ثواب کرده باشد ، پاداش خواهد داد. علم ساینس ابزار مدیریت دنیای ماده است و هیچ راهی به روح الهی انسان ندارد. روح الهی انسان  این توانایی را دارد تا همفرکانس با همه ی ذرات جهان هستی خداوند را بخواهد و از او کمک بگیرد و کارهایی را که علم از توصیف آن عاجز است در دنیای مادی انجام دهد. دین فراتر از علم است ولی از بستر قوانین علم ساینس می گذرد و باید به این قوانین الهی تن دهیم  و خداوند هم با نماز و دعا از ما می خواهد تا حضور دین را در همه جا دنبال کنیم و به یاد او باشیم.

 

 

Top