6                         

ردیف عنوان کتاب نام انتشارات وسال نشر شابک کتاب یا تاریخ برگزاری و شماره گواهی مقاله یا نشریه

1 - کتاب درسی علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی 4-2440-05-964-978
مولف بخش نجوم 1394
2-  بررسی تعیین آلودگی هوا با استفاده از رصد تجربی ستاره ها گواهی ارایه مقاله از یازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران دانشگاه فردوسی مشهد- 11 و 12 بهمن 1396
3-  بررسی امکان سنجی تعیین آلودگی هوا از طریق قدر سنجی ستاره ها گواهی ارایه مقاله از هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و هفتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد، 30 مرداد الی 1 شهریور 1395
4-  ساخت ساعتهای آفتابی توسط دانشمندان ایرانی اسلامی و ساخت نوعی از آن توسط دانشجویان دانشکده شریعتی گواهی ارایه مقاله از هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی-اسلامی در پیشبرد علوم تجربی دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران
5-  بررسی خطر آفرینی خیابانهای شهر رودهن در زمان یخ زدگی فصلنامه رشد آموزش فیزیک- وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره سی و یکم- شماره 3- بهار 1395- شماره سریالی 114-
6-  Nano Sized HMX by Using Ultrasonic Waves 1-st INTERNATIONAL CONFERENCE ANOMATERIALS: PPLICATIONS & PROPERTIES NAP-2011 http://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2011/paper/view/111
7-  همانندی ها و کاربرد آن در آموزش مفاهیم نیرو فصلنامه دانش و آزمایش، پاییز 1396 شماره پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:79654
(نویسنده دوم)
8-  پروژه بین المللی اندازه گیری شعاع کره زمین گواهی ارائه مقاله معاونت توسعه وزارت آموزش و پرورش
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران-دانشگاه گیلان 24-26-آبان 1384
شماره گوهی 500-538-2
9-  بررسی چگونگی اثر گذاری دما بر خاصیت مغناطیس آهنربا خبرنامه انجمن دبیران فیزیک کشور 23-3/18313-610
26/12/1382
شماره26-بهار91
10-  بررسی تجربی گرفت خورشید در چین خبرنامه انجمن دبیران فیزیک کشور شماره 21
بهار و تابستان 1388
11-  بررسی عوامل موثر بر تولید گواهی ارئه مقاله به اولین کنفرانس نانو ویژه مواد 27/2/1392
HMX 257/6
نانوسایز به روی کریستالیزاسیون رسوبی دانشگاه تربیت مدرس
12-  مطالعه عوامل پخش کننده و سورفگتانت در تولید ذرات فوق ریز پر انرژی گواهی ارائه مقاله از 23/12/1391
دومین کنفرانس نانو SNEC2013
دانسگاه شیراز
13-  بررسی رصد تجربی گرفت خورشید در آنتالیا-ترکیه گواهی ارائه مقاله کنفرانس تقویم 25/2/1387
مرکز نجوم آسمانی مقدس حضرت عبدالعظیم
14-  بررسی علل کاهش دما در سطح پس از کنتاکت سوم در گرفت های کلی گواهی ارائه مقاله کنفرانس ملی اختر فیزیک 9/10/1389
388/24ف
دانشگاه سیستان و بلوچستان
15-  Studying Gravitational Perturbations of Planet Venus by timing of Contacts during COSPAR 1st Th. Bangkok – Thailand
Venus Transit Symposium 11-15 nov -2013
Australian Journal of Basic and Applied Sciences ISI
16-  محاسبه نسبت گردش زمین و ماه به دور یکدیگر با شبیه سازی آرمایشگاهی گواهیارائه مقاله پانزدهمین کنفرانس فیزیک 8/6/1393
شماره 300/6
دانشگاه کردستان
17-  بررسی خطرآفرینی خیابان های شهر رودهن در زمان یخ زدگی گواهیارائه مقاله پانزدهمین کنفرانس فیزیک 8/6/1393
شماره301/6
دانشگاه کردستان
18-  اندازه گیری سایه یک شاخص دردایره هندیه و قبله یابی از طریق آن گواهی ازائه مقاله همایش فیزیک و زندگی 26/3/1394
186-501-5-10
انجمن فیزیک معلمان شهرستان های تهران
19-  افت دما در گرفت های خورشید گواهی ارائه مقاله از کنفرانس فیزیک ایران 17/6/1390
p-209-295
دانشگاه ارومیه
20-  بررسی علاقه مندی دانش آموزان متوسطه به شرکت در مسابقه مجازی نجوم در ساعات فوق برنامه چکیده مقالات همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکیید بر جهان اسلام 21/5/1390
13/2-الف-A-S-C10
وزارت آموزش و پرورش- جزیره کیش
21-  اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدسی سپهر-نشریه علمی فنی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و نیروهای مسلح پاییز1391
X047-1022
ISSN-1022-047x
22-  بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر سپهر-نشریه علمی فنی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و نیروهای مسلح بهار 1393
ISSN-1022-047x
23-  بررسی گذر سیاره زهره از مقابل خورشید و رصد آن توسط دانشمندان ایران اسلامی فرآیند 59-60 پاییز زمستان 93
ISSN-2008-0344
24-  بررسی اثر نیروهای گرانشی از طریق زمانسنجی کناتکتها گواهی ارائه مقاله دانشگاه بیرجند 5و6 بهمن 1393
ششمین همایش ملی اختر فیزیک
25 An Extra Curricular Astronomy Programme at School levels Ecsite annual conference 2009 Italy – milan
4-6 june 2009
R/Evolution
26-  توپولوژی اتصال در ریاضی رشد برهان ریاضی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و دوم شماره4 پاییز 1392
27-  رابطه ریاضی با طبیعت رشد برهان ریاضی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و سوم شماره1 پاییز 1392 ISSN-1735-4195
28-  بررسی میزان بارپذیری مواد مختلف رشد آموزشی فیزیک وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست وششم شماره2 زمستان 1389 29-  تاثر تابش رنگ بر میزان تابش و جذب انرژی گرمایی رشد آموزشی فیزیک وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست وششم شماره3 بهار 1390 30-  استخراج DNA از پوست پیاز رشد زییست شناسی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و سوم شماره4 تابستان 1389
31-  روش های کربردی استخراج DNA از خون انسان رشد زییست شناسی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و چهارم شماره 4 تابستان90
32-  تونسیته غلظت اسمزی پلاسما رشد زییست شناسی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و پنجم شماره1 پاییز 1393
33-  تشکیل گروه های نجوم در مدارس در ساعات فوق برنامه چکیده مقالات همایش ملی نوآوری های آموزشی ایران وزارت آموزش و پرورش تهران 20و21 دی ماه 1385
Educational Innovation
34-  مسابقه مجازی نجوم رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 1 مهرماه 1389
35-  روشی برای بررسی میکرو ارگانیسم ها در سطه مدارس- چگونگی مشاهده تک یافتگان رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره3 آذرماه 1389
36-  یک روز در کلاس روانشناسی آنلاین رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 4 دی ماه 1389
37-  استفاده از رایانه در شناخت بهتر فراکتالها رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره5 بهمنماه 1389
38-  بررسی رصد لکه های خورشید رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 6 اسفندماه 1389
39-  بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و سطح استرس رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 7 فروردن 1390
40-  آموزش هندسه با استفاده از نرم افزار یولید ویدئو استدیو رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 8 اردیبهشت 1390
41-  گزارش رصد گذر زهره گواهی ارائه مقاله سیزدهمین کنفرانس آموزشی فیزیک شماره 130/030/5
تاریخ 3/6/1391
دانشگاه زنجان
42-  Casual scrutiny of surface temperature decrease after third-contact in total solar eclipse IAU APRIMZON July-26-29 2011
PROGRAM BOOK Chiangmai- Thailand
http://conference.narit.or.th/ncs/APRIM2011_proceedings/SP/rastegarnasab-paper.pdf
43-  امکان سنجی آموزش نجوم مبتنی برفرهنگ و تمدن اسلامی در دوره آموزش عمومی و متوسطه گروه درسی برنامه های علوم، ریاضی و فناوری-سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش نشریه شماره 572
سال 1387
(همکار در طرح)
44-  بررسی اثر نیروهای گرانشی بر مدار سیاره ناهید گواهی ارائه مقاله از همایش نجوم و اختر فیزیک 4/2/1392
اداره کل آموزش و پرورش البرز- برگزار شده توسط نظر آبار
45-  استفاده از روش الگوی کاوشگری در تدریس مباحث فیزیک دهم، بررسی موردی شناوری و قانون ارشمیدس گواهی ارایه مقاله از سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه تهران- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- دانشکده علوم پایه
نوبسنده دوم 15 الی 17 اسفند 1396
46-  بررسی آخرین گذر سیاره زهره در سال 1392 گواهی ارائه مقاله هشتمین همایش نجوم و اخترفیزیگ 15و16بهمن 1393
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
47-  تدریس مبحث چگالی به روش الگوی کاوشگری گواهی ارایه مقاله از سومین همایش فیزیک و زندگی،پژوهش و آزمایش انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
نویسنده دوم 1396.8.17
شماره
1200.110736.601
48-  پروژه بین المللی اندازه گیری شعاع خورشید(امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی سازمان شهرستانها شماره و تاریخ منطقه1 ری
شماره 55/194923 39/43610/122
تاریخ 3/6/1386 18/6/1386
49-  بررسی برخی عوامل اقلیمی و خصوصیات گیاهی (امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی وزارت شماره و تاریخ منطقه 1 ری
آموزش و پرورش 55/140961/1
1/24388/710 15/10/1377
15/10/1377
50-  بررسی هفته جهانی نجوم در سال 1386 کمیسون ارزیابی و امور اداری شهرستان های تهران شماره و تاریخ منطقه1 ری
(امتیاز تالیف) 55/267950 55/79196/122
18/12/1386 14/12/1386
51-  کسوف و خسوف در علم و ادبیات کمیسیون ارزیابی و تالیفات سازمان شهرستان های تهران شماره و تاریخ ناحیه 1 ری
(امتیاز تالیف) 55/41249/124 11482/122
9/4/1381 12/4/1381
52-  طراحی، ساخت و نصب ساعت آفتابی در اماکن آموزشی (امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی و تالیفات سازمان شهرستان های تهران شماره و تاریخ ناحیه 1 ری
55/35319/124 55/23946/122
25/3/1384 7/4/1384
53-  روش های تجربی محاسبات ویژه رویت هلال اول ماه قمری (امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی و تالیفات اداره کل شماره و تاریخ ناحیه 1 ری
امتیاز تالیف 42352/122
55/162719/124 13/12/1381
11/12/1381 54-  تحقیقات رصدی ویژه خورشید گرفتگی 20مرداد 1378 اداره کل امور اداری وزارت متبوع اداره کل 55/10316/121
(امتیاز تالیف) امتیاز تالیف 7/2/1379
1/11685/710 منطقه 1ری
31/1/1379 3448/122
10/2/1379
55-  بررسی خورشیدگرفتگی به صورت تجربی سال 1999 کمیسیون اداره کل شهرستانهای تهران ناحیه یک شهرری
(امتیاز تالیف) امتیاز تالیف 21808/122
55/74669/124 26/6/1381
23/6/1381
56-  ازن سطح پایین و ارتباط آن با پدیده غبار و تاثیرات زیست محبطی آن گواهی ارایه مقاله از چهارمین همایش فیزیک و زندگی،پژوهش و آزمایش انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
نویسنده دوم 1397.9.1
شماره:
1397.212
57-  تعیین آلودگی هوا با رصد تجربی ستاره ها(با تصحیحات) فصلنامه رشد آموزش فیزیک- وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره سی و سوم- شماره 1- پاییز 1396- شماره سریالی 114-
ISSN:1606-917S
58-  فرغانی دانشمندی پیشتاز در عرصه نجوم و مهندسی گواهی ارایه مقاله از ششمین همایش نقش دانشمندان ایرانی-اسلامی در پیشبرد علوم تجربی استان گیلان- دانشگاه گیلان
نویسنده دوم 1396.5.5
شماره:
1028 59-  شگفتیهای عظمت آفرینش گواهی ارایه مقاله از دومین همایش استانی نجوم اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
1395.11.27
شماره:
1220.74375.505
60-  ازن تروپوسفری، آلوده کننده گازی محیط زیست را بشناسیم و عوامل تاثیر گزار در افزایش آن را مهار کنیم گواهی ارایه مقاله از نوزدهمین کنفرانس کشوری آموزش فیزیک و نهمین کنفرانس کشوری فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه شیراز- شیراز- 5 الی 8 شهریور 1397-
نویسنده دوم شماره 8.64
61-  استفاده از روش الگوی اکتشافی در تدریس مباحث فیزیک دهم گواهی ارایه مقاله از نوزدهمین کنفرانس کشوری آموزش فیزیک و نهمین کنفرانس کشوری فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه شیراز- شیراز- 5 الی 8 شهریور 1397-
نویسنده دوم شماره 8.64
62-  دریافت تندیس و جایزه ویژه و لوح ویژه نهمین دوره جایزه ترویج علم ایران در تالار فناوری دانشگاه تهران انجمن ترویج علم ایران 85-2-1515
63-  دریافت سیمرغ طلایی از استاندار تهران بعنوان نخبه علمی شهرستان ری اولین همایش تجلیل از نخبگان شهرستان ری بهمن 1387
فرمانداری شهرستان ری
64-  دریافت نشان رصدخانه دانشگاه مانادو، کشور اندونزی، 1391 Mt. Lokon Observatory Yayasoan Pendidikan Lokon
65-  دریافت نشان دانشکده ریاضی و علوم، دانشگاه باندونگ، کشور اندونزی، 1391 Faculty of Mathematics & Natural Sciences INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

منتشرشده در فعالیت های علمی
پنج شنبه, 19 مرداد 1396 15:44

چرا با آموزش فیزیک علم می آموزیم

ما دنیا را بر اساس ظرف اندیشه مان می بینیم. اگر تاکنون چیزی را ندیده و نشنیده باشیم حتی اگر ببینیم نخواهیم شناخت. مثلا به مردم خیابان نگاه کنید. آیا می توانید تشخیص دهید که کدام یک از آنها دکتر یا بقال است. کدام چک در جیبش دارد؟ کدام یک جوراب پایش سوراخ است؟ و....

اما کافی است که یکی از آنها را بشناسید و با او دوست شوید و هر چیزی را که خواستید از طریق مشاهده از او بپرسید. این کار را علم ساینس می نامیم. علم ساینس از زمانی شروع می شود که شما مراحل مختلف کشف یا ساختن یک حقیقت را در جهان بیرون پیگیری می کنید. 

هیچ گاه الکترون یا سیاره ی مشتری به شما نمی گوید آهای من اینجا هستم! شما باید براساس برخی قوانین ذهنی و اصول علمی پیشین به سراغ به سراغ آنها بروید. هنوز کسی علم را در ایران نشناخته تا شان علم و دانشمند را در اجتماع ببینیم. مهم نیست که قشنگ نیستیم ، قشنگ اینه که مهم نیستیم.

 برای آنکه قشنگ ببینیم و مهم شویم باید بدانیم علم چیست و چرا می آموزیم؟ مردم جهان  علم را برای  در کنترل گرفتن دنیای مادی و تسلط یافتن بر دنیای مادی می آموزند.

جامعه ی ایران هنوز نمی داند که علم چیست و چرا باید علم بیاموزیم! این را جایگاه معلم در جامعه نشان می دهد. این را جایگاه تولید نشان می دهد. این را فرهنگ ما نشان می دهد.این را جایگاه جوانان در کشور به ما نشان می دهد. ما هنوز از رنسانس علم رد نشده ایم. نردبان علم و ترقی ، پله پله است.

 

 

منتشرشده در بحث روز فیزیک

 

 01 نمایش موارد بر اساس برچسب: علم

 

فهرست موضوعي کارگاه ها و آزمایش های فیزیک :

1.    بررسي اثر بارهاي الكتريكي بر روي جريان آب    
2.    بررسي اثر ميدان هاي هاي ولتاژ بر روي جريان آب    
3.    بررسي اثر ميدان هاي الكتريكي هاي ولتاژ بر روي شعله شمع    
4.    بررسي دماي نقاط ناهمتراز در ظرف محتوي آب جوش    4
5.    بررسي ميزان افت دماي ظرف محتوي آب توسط دو دست آزمايشگر    
6.    بررسي ميزان بارپذيري مواد مختلف    
7.    بررسي ميزان سرعت انتشار بوي الكل    
8.    بررسي ميزان سرعت خروج آب از شير آب    
9.    بررسي ميزان سرعت سوختن فشفشه    
10.    اندازه گيري ثابت يك فنر    
11.    اندازه گيري قطر يك تار مو    
12.    اندازه گيري سرعت سقوط مواد در مايع غليظ    
13.    اندازه گيري ضريب شكست چند مخلوط    
14.    اندازه گيري دماي اتاق و رسم گراف دما    
15.    تعيين ميزان تاثير اثر سطح و وزن بر اصطكاك    
16.    بررسي دماي تعادل بين دو مايع    
17.    ساخت باتري    
18.    تعيين خواص سختي فنر    
19.    يافتن فاصله كانوني يك عدسي به شيوه اي جديد    
20.    بررسي رفتار مقاومت بين دو دست انسان در حالات روحي متفاوت    
21.    اندازه گيري مقدار ظرفيت يك خازن به شيوه اي جديد    
22.    بررسي ميزان سرعت حركت يك شاخص    
23.    اندازه گيري چگالي هوا    
24.    اندازه گيري چگالي يك مايع دلخواه    
25.    اندازه گيري حجم يك جامد نامنظم و يك جامد منظم    
26.    بررسي قوانين جمع بردارهاو نيروها    
27.    بررسي تعادل هاي پايدار، ناپايدار  و خنثي    
28.    بررسي خواص قرقره ها و اهرمها    
29.    بررسي نيروي عمود بر سطح    
30.    بررسي ضريب اصطكاك چند محيط دلخواه    
31.    اندازه گيري مقاومت هوا    
32.    اندازه گيري شتاب جاذبه به روش سقوط آزاد    
33.    بررسي حركت پرتابي و سقوط آزاد در يك نقطه از مسير    
34.    بررسي قوانين اندازه حركت و پايستگي آن    
35.    بررسي رفتار گره و شكم در يك جسم كشيده شده     
36.    توليد امواج مختلف بر روي سطح آب    
37.    توليد گره و شكم درون لوله هاي باز و بسته توسط شن بررسي فشار درون يك مايع    
38.    بررسي فشار در در لوله هاي يو    
39.    بررسي قانون ارشميدس در مورد مايعات    
40.    بررسي كشش سطحي با كمك حلقه    
41.    بررسي ميزان مقاومت هوا براي يك حجم خاص    
42.    بررسي ضريب انبساط طولي    
43.    اندازه گيري ظرفيت گرمايي ويژه يك مايع     
44.    اندازه گيري ظرفيت گرمايي يك جامد    
45.    بررسي منحني تغييرات نسبي چگالي آب در دما    
46.    بررسي ضريب انتقال گرماي يك جامد دلخواه    
47.    اندازه گيري گرماي ذوب يخ    
48.    بررسي دود زير ميكروسكوپ    
49.    اندازه گيري بار يك جسم باردار    
50.    ايجاد سطوح هم پتانسيل الكتريكي بر روي كاغذ شطرنجي    
51.    اندازه گيري ضريب دي الكتريك يك ماده دلخواه    
52.    ساخت خازن    
53.    بررسي قانون اهم    
54.    بررسي قوانين كرشف    
55.    اندازه گيري نيروي وارد بر سيمي با جريان بيش از 7 آمپر    
56.    بررسي جريان هاي مغناطيسي در صفحات فلزي    
57.    ساخت ترانسفورماتور    
58.    ساخت موتور الكتريكي ساده    
59.    ماشين سه فاز    
60.    بررسي اثر جريان متناوب و مستقيم بر روي خازن    
61.    بررسي اثر جريان متناوب و مستقيم بر روي سلف    
62.    اندازه گيري ضريب شكست يك جامد شفاف    
63.    تعيين ميزان اختلاف بين كانون يك عدسي در نور قرمز و آبي    
64.    بررسي بين زاويه راس ، زاويه شكست و ضريب شكست منشور    
65.    اندازه گيري قطر مولكول ها در آزمايش روغن و كاغذ شطرنجي    
66.    ساخت راه انداز كويل جرقه زن ماشين    
67.    بررسي قانون اول نيوتن    
68.    بررسي رفتار عمودي وزنه آويزان به نيرو سنج    
69.    بررسي كشش ناگهاني  نخ آويزان به وزنه     
70.    بررسي حركت توپ شناور در اعماق آب    
71.    بررسي رفتار دو نيروسنج متصل به هم    
72.    بررسي رفتار دو فنر به صورت سري و موازي در برابر نيرو سنج    
73.    بررسي حركت آونگ آشوبناك    
74.    بررسي كشش ناگهاني جسم با كمك نيروسنج    
75.    بررسي حركت دو دست زير خط كش به سمت يكديگر    
76.    ساخت آيينه    
77.    بررسي بهترين روش هاي باردار كردن اجسام     
78.    بررسي عوامل موثر در باردار كردن اجسام    
79.    بررسي روش هاي شناسايي بارهاي الكتريكي    
80.    بررسي ميزان بار بادكنك چسبيده به ديوار    
81.    بررسي ارتباط زاويه انحراف آب و مقدار بارالكتريكي    
82.    بررسي علل تخليه بار الكتريكي در نزديكي شمع    
83.    بررسي ميزان جذب بار الكتريكي فلزات مختلف    
84.    بررسي ميزان تمايل فلزات مختلف در مقابل القا الكتريكي    
85.    بررسي رفتار براده هاي فلزي مختلف در برابر بار الكتريكي    
86.    بررسي رفتار شرايط جوي بر روي آزمايش هاي الكتريسيته ساكن    
87.    بررسي رفتار قفس فاراده    
88.    ساخت انواع الكتروسكوپ    
89.    بررسي منحني عمر باتري    
90.    بررسي مقاومت دروني باتري    
91.    بررسي منحني نسبت ولتاژ به جريان در دماهاي مختلف    
92.    ساخت باتري گرمايي    
93.    اندازه گيري بار دو آونگ الكتريكي باردار    
94.    بررسي اثر سطح باردار بر روي دي الكتريك مايع    
95.    بررسي رفتار استوانه فاراده    
96.    بررسي حداكثر ميزان پتانسيل يك كره رساناي باردار    
97.    بررسي ميدان الكتريكي به عنوان تابعي از فاصله    
98.    بررسي اثر نقاط نوك تيز بر روي بار الكتريكي    
99.    بررسي حركت ذرات باردار در ميدان الكتريكي همگن    
100.    اندازه گيري ميزان بار يك صفحه رسانا    
101.    بررسي رفتار يك مقاومت ميله اي    
102.    اندازه گيري دقيق يك مقاومت الكتريكي    
103.    اندازه گيري دقيق يك ظرفيت خازن الكتريكي    
104.    بررسي ارتباط بين ظرفيت الكتريكي و مقاومت    
105.    بررسي ميزان خطاي بين اعداد روي مقاومت، اهم متر و مدار    
106.    بررسي رابطه انرژي الكتريكي در مقاومت ها    
107.    بررسي ميزان مقاومت الكتريكي جسم داغ و جسم سرد    
108.    اندازه گيري دماي درون لامپ    
109.    اندازه گيري منحني نسبت مقاومت خاموش و روشن لامپ در زمان    
110.    اندازه گيري ضريب دمايي مقاومت ها    
111.    ارزش سنجي ولتاژ و شدت جريان در يك مدار    
112.    اندازه گيري مقاومت دروني يك منبع تغذيه در حالت خاموش و روشن    
113.    بررسي خازن استوانه اي    
114.    بررسي ميزان فروروي بارهاي كروي در سيال روغني    
115.    بررسي رفتار جمعي خازن ها     
116.    بررسي رفتار جمعي مقاومت ها    
117.    بررسي علت زياد شدن ظرفيت خازن هاي موازي    
118.    بررسي عوامل موثر بر مقاومت الكتريكي    
119.    بررسي عوامل موثر بر ظرفيت الكتريكي    
120.     اندازه گيري درصد تبديل گرما ونور در يك جسم الكتريكي    
121.     بررسي منحني مقاومت سيم مسي در حالت راست وخميده    
122.     بررسي رفتار يك سيم پيچ در دماي آب جوش و آب يخ    
123.    روش هاي تشخيص قطب هاي آهن ربا    
124.     روش هاي تشخيص ميدان مغناطيسي    
125.    روش هاي تشخيص ميدان الكتريكي    
126.    روش هاي طيف نگاري مغناطيسي    
127.    روش هاي طيف نگاري الكتريكي    
128.    روش هاي تشخيص مواد مغناطيسي    
129.    بررسي رفتار ميكروسكوپي براده ها قبل و بعد از اعمال مغناطيس    
130.     اندازه گيري نيروي مغناطيسي دو قطب همنام و غير همنام    
131.    اندازه گيري نيروي دو سيم حامل جريان    
132.    بررسي رفتارهاي خودالقايي    
133.    بررسي عوامل موثر بر خود القايي    
134.    اندازه گيري خود القايي يك سيم پيچ    
135.     نمايش انحراف ذرات باردار در ميدان مغناطيسي    
136.    بررسي قانون لنز    
137.     كاربرد قانون لنز در ابزار آلات مختلف    
138.    ساخت قطار مغناطيسي ساده    
139.     روش هاي تعليق مغناطيسي    
140.    بررسی فرآیندهای ترمودینامیکی هم فشار ، هم دما و هم حجم (در حالت کلی )
141.    نمونه فرآیندهای انبساط هم دما
142.    نمونه فرآیندهای تراکم هم دما
143.    نمونه فرآیندهای انبساط هم فشار
144.    نمونه فرآیندهای تراکم هم فشار
145.    نمونه فرآیندهای انبساط هم حجم
146.    نمونه فرآیندهای تراکم هم حجم
147.    نمونه فرآیندهای انبساط بی دررو
148.    نمونه فرآیندهای تراکم بی دررو
149.    بررسی رفتار چند نمونه گاز
150.    محاسبه بازده یک ماشین گرمایی ساده
151.    بررسی اصول کار یخچال های مکانیکی و الکترونیکی
152.    بررسی و اندازه گیری میزان گرمای و کار مبادله شده  بین دستگاه و  محیط
153.    نمایشی از آزمایش های انرژی درونی
154.    اندازه گیری شعاع کره زمین و پنج پروژه وابسته  

 

منتشرشده در کارگاه فیزیک
Top