6                         

ردیف عنوان کتاب نام انتشارات وسال نشر شابک کتاب یا تاریخ برگزاری و شماره گواهی مقاله یا نشریه

1 - کتاب درسی علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی 4-2440-05-964-978
مولف بخش نجوم 1394
2-  بررسی تعیین آلودگی هوا با استفاده از رصد تجربی ستاره ها گواهی ارایه مقاله از یازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران دانشگاه فردوسی مشهد- 11 و 12 بهمن 1396
3-  بررسی امکان سنجی تعیین آلودگی هوا از طریق قدر سنجی ستاره ها گواهی ارایه مقاله از هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و هفتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد، 30 مرداد الی 1 شهریور 1395
4-  ساخت ساعتهای آفتابی توسط دانشمندان ایرانی اسلامی و ساخت نوعی از آن توسط دانشجویان دانشکده شریعتی گواهی ارایه مقاله از هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی-اسلامی در پیشبرد علوم تجربی دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران
5-  بررسی خطر آفرینی خیابانهای شهر رودهن در زمان یخ زدگی فصلنامه رشد آموزش فیزیک- وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره سی و یکم- شماره 3- بهار 1395- شماره سریالی 114-
6-  Nano Sized HMX by Using Ultrasonic Waves 1-st INTERNATIONAL CONFERENCE ANOMATERIALS: PPLICATIONS & PROPERTIES NAP-2011 http://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2011/paper/view/111
7-  همانندی ها و کاربرد آن در آموزش مفاهیم نیرو فصلنامه دانش و آزمایش، پاییز 1396 شماره پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:79654
(نویسنده دوم)
8-  پروژه بین المللی اندازه گیری شعاع کره زمین گواهی ارائه مقاله معاونت توسعه وزارت آموزش و پرورش
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران-دانشگاه گیلان 24-26-آبان 1384
شماره گوهی 500-538-2
9-  بررسی چگونگی اثر گذاری دما بر خاصیت مغناطیس آهنربا خبرنامه انجمن دبیران فیزیک کشور 23-3/18313-610
26/12/1382
شماره26-بهار91
10-  بررسی تجربی گرفت خورشید در چین خبرنامه انجمن دبیران فیزیک کشور شماره 21
بهار و تابستان 1388
11-  بررسی عوامل موثر بر تولید گواهی ارئه مقاله به اولین کنفرانس نانو ویژه مواد 27/2/1392
HMX 257/6
نانوسایز به روی کریستالیزاسیون رسوبی دانشگاه تربیت مدرس
12-  مطالعه عوامل پخش کننده و سورفگتانت در تولید ذرات فوق ریز پر انرژی گواهی ارائه مقاله از 23/12/1391
دومین کنفرانس نانو SNEC2013
دانسگاه شیراز
13-  بررسی رصد تجربی گرفت خورشید در آنتالیا-ترکیه گواهی ارائه مقاله کنفرانس تقویم 25/2/1387
مرکز نجوم آسمانی مقدس حضرت عبدالعظیم
14-  بررسی علل کاهش دما در سطح پس از کنتاکت سوم در گرفت های کلی گواهی ارائه مقاله کنفرانس ملی اختر فیزیک 9/10/1389
388/24ف
دانشگاه سیستان و بلوچستان
15-  Studying Gravitational Perturbations of Planet Venus by timing of Contacts during COSPAR 1st Th. Bangkok – Thailand
Venus Transit Symposium 11-15 nov -2013
Australian Journal of Basic and Applied Sciences ISI
16-  محاسبه نسبت گردش زمین و ماه به دور یکدیگر با شبیه سازی آرمایشگاهی گواهیارائه مقاله پانزدهمین کنفرانس فیزیک 8/6/1393
شماره 300/6
دانشگاه کردستان
17-  بررسی خطرآفرینی خیابان های شهر رودهن در زمان یخ زدگی گواهیارائه مقاله پانزدهمین کنفرانس فیزیک 8/6/1393
شماره301/6
دانشگاه کردستان
18-  اندازه گیری سایه یک شاخص دردایره هندیه و قبله یابی از طریق آن گواهی ازائه مقاله همایش فیزیک و زندگی 26/3/1394
186-501-5-10
انجمن فیزیک معلمان شهرستان های تهران
19-  افت دما در گرفت های خورشید گواهی ارائه مقاله از کنفرانس فیزیک ایران 17/6/1390
p-209-295
دانشگاه ارومیه
20-  بررسی علاقه مندی دانش آموزان متوسطه به شرکت در مسابقه مجازی نجوم در ساعات فوق برنامه چکیده مقالات همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکیید بر جهان اسلام 21/5/1390
13/2-الف-A-S-C10
وزارت آموزش و پرورش- جزیره کیش
21-  اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدسی سپهر-نشریه علمی فنی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و نیروهای مسلح پاییز1391
X047-1022
ISSN-1022-047x
22-  بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر سپهر-نشریه علمی فنی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و نیروهای مسلح بهار 1393
ISSN-1022-047x
23-  بررسی گذر سیاره زهره از مقابل خورشید و رصد آن توسط دانشمندان ایران اسلامی فرآیند 59-60 پاییز زمستان 93
ISSN-2008-0344
24-  بررسی اثر نیروهای گرانشی از طریق زمانسنجی کناتکتها گواهی ارائه مقاله دانشگاه بیرجند 5و6 بهمن 1393
ششمین همایش ملی اختر فیزیک
25 An Extra Curricular Astronomy Programme at School levels Ecsite annual conference 2009 Italy – milan
4-6 june 2009
R/Evolution
26-  توپولوژی اتصال در ریاضی رشد برهان ریاضی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و دوم شماره4 پاییز 1392
27-  رابطه ریاضی با طبیعت رشد برهان ریاضی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و سوم شماره1 پاییز 1392 ISSN-1735-4195
28-  بررسی میزان بارپذیری مواد مختلف رشد آموزشی فیزیک وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست وششم شماره2 زمستان 1389 29-  تاثر تابش رنگ بر میزان تابش و جذب انرژی گرمایی رشد آموزشی فیزیک وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست وششم شماره3 بهار 1390 30-  استخراج DNA از پوست پیاز رشد زییست شناسی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و سوم شماره4 تابستان 1389
31-  روش های کربردی استخراج DNA از خون انسان رشد زییست شناسی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و چهارم شماره 4 تابستان90
32-  تونسیته غلظت اسمزی پلاسما رشد زییست شناسی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره بیست و پنجم شماره1 پاییز 1393
33-  تشکیل گروه های نجوم در مدارس در ساعات فوق برنامه چکیده مقالات همایش ملی نوآوری های آموزشی ایران وزارت آموزش و پرورش تهران 20و21 دی ماه 1385
Educational Innovation
34-  مسابقه مجازی نجوم رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 1 مهرماه 1389
35-  روشی برای بررسی میکرو ارگانیسم ها در سطه مدارس- چگونگی مشاهده تک یافتگان رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره3 آذرماه 1389
36-  یک روز در کلاس روانشناسی آنلاین رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 4 دی ماه 1389
37-  استفاده از رایانه در شناخت بهتر فراکتالها رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره5 بهمنماه 1389
38-  بررسی رصد لکه های خورشید رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 6 اسفندماه 1389
39-  بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و سطح استرس رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 7 فروردن 1390
40-  آموزش هندسه با استفاده از نرم افزار یولید ویدئو استدیو رشد مدرسه فردا وزرات آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره هفتم شماره 8 اردیبهشت 1390
41-  گزارش رصد گذر زهره گواهی ارائه مقاله سیزدهمین کنفرانس آموزشی فیزیک شماره 130/030/5
تاریخ 3/6/1391
دانشگاه زنجان
42-  Casual scrutiny of surface temperature decrease after third-contact in total solar eclipse IAU APRIMZON July-26-29 2011
PROGRAM BOOK Chiangmai- Thailand
http://conference.narit.or.th/ncs/APRIM2011_proceedings/SP/rastegarnasab-paper.pdf
43-  امکان سنجی آموزش نجوم مبتنی برفرهنگ و تمدن اسلامی در دوره آموزش عمومی و متوسطه گروه درسی برنامه های علوم، ریاضی و فناوری-سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش نشریه شماره 572
سال 1387
(همکار در طرح)
44-  بررسی اثر نیروهای گرانشی بر مدار سیاره ناهید گواهی ارائه مقاله از همایش نجوم و اختر فیزیک 4/2/1392
اداره کل آموزش و پرورش البرز- برگزار شده توسط نظر آبار
45-  استفاده از روش الگوی کاوشگری در تدریس مباحث فیزیک دهم، بررسی موردی شناوری و قانون ارشمیدس گواهی ارایه مقاله از سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه تهران- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- دانشکده علوم پایه
نوبسنده دوم 15 الی 17 اسفند 1396
46-  بررسی آخرین گذر سیاره زهره در سال 1392 گواهی ارائه مقاله هشتمین همایش نجوم و اخترفیزیگ 15و16بهمن 1393
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
47-  تدریس مبحث چگالی به روش الگوی کاوشگری گواهی ارایه مقاله از سومین همایش فیزیک و زندگی،پژوهش و آزمایش انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
نویسنده دوم 1396.8.17
شماره
1200.110736.601
48-  پروژه بین المللی اندازه گیری شعاع خورشید(امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی سازمان شهرستانها شماره و تاریخ منطقه1 ری
شماره 55/194923 39/43610/122
تاریخ 3/6/1386 18/6/1386
49-  بررسی برخی عوامل اقلیمی و خصوصیات گیاهی (امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی وزارت شماره و تاریخ منطقه 1 ری
آموزش و پرورش 55/140961/1
1/24388/710 15/10/1377
15/10/1377
50-  بررسی هفته جهانی نجوم در سال 1386 کمیسون ارزیابی و امور اداری شهرستان های تهران شماره و تاریخ منطقه1 ری
(امتیاز تالیف) 55/267950 55/79196/122
18/12/1386 14/12/1386
51-  کسوف و خسوف در علم و ادبیات کمیسیون ارزیابی و تالیفات سازمان شهرستان های تهران شماره و تاریخ ناحیه 1 ری
(امتیاز تالیف) 55/41249/124 11482/122
9/4/1381 12/4/1381
52-  طراحی، ساخت و نصب ساعت آفتابی در اماکن آموزشی (امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی و تالیفات سازمان شهرستان های تهران شماره و تاریخ ناحیه 1 ری
55/35319/124 55/23946/122
25/3/1384 7/4/1384
53-  روش های تجربی محاسبات ویژه رویت هلال اول ماه قمری (امتیاز تالیف) کمیسیون ارزیابی و تالیفات اداره کل شماره و تاریخ ناحیه 1 ری
امتیاز تالیف 42352/122
55/162719/124 13/12/1381
11/12/1381 54-  تحقیقات رصدی ویژه خورشید گرفتگی 20مرداد 1378 اداره کل امور اداری وزارت متبوع اداره کل 55/10316/121
(امتیاز تالیف) امتیاز تالیف 7/2/1379
1/11685/710 منطقه 1ری
31/1/1379 3448/122
10/2/1379
55-  بررسی خورشیدگرفتگی به صورت تجربی سال 1999 کمیسیون اداره کل شهرستانهای تهران ناحیه یک شهرری
(امتیاز تالیف) امتیاز تالیف 21808/122
55/74669/124 26/6/1381
23/6/1381
56-  ازن سطح پایین و ارتباط آن با پدیده غبار و تاثیرات زیست محبطی آن گواهی ارایه مقاله از چهارمین همایش فیزیک و زندگی،پژوهش و آزمایش انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
نویسنده دوم 1397.9.1
شماره:
1397.212
57-  تعیین آلودگی هوا با رصد تجربی ستاره ها(با تصحیحات) فصلنامه رشد آموزش فیزیک- وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش دوره سی و سوم- شماره 1- پاییز 1396- شماره سریالی 114-
ISSN:1606-917S
58-  فرغانی دانشمندی پیشتاز در عرصه نجوم و مهندسی گواهی ارایه مقاله از ششمین همایش نقش دانشمندان ایرانی-اسلامی در پیشبرد علوم تجربی استان گیلان- دانشگاه گیلان
نویسنده دوم 1396.5.5
شماره:
1028 59-  شگفتیهای عظمت آفرینش گواهی ارایه مقاله از دومین همایش استانی نجوم اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
1395.11.27
شماره:
1220.74375.505
60-  ازن تروپوسفری، آلوده کننده گازی محیط زیست را بشناسیم و عوامل تاثیر گزار در افزایش آن را مهار کنیم گواهی ارایه مقاله از نوزدهمین کنفرانس کشوری آموزش فیزیک و نهمین کنفرانس کشوری فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه شیراز- شیراز- 5 الی 8 شهریور 1397-
نویسنده دوم شماره 8.64
61-  استفاده از روش الگوی اکتشافی در تدریس مباحث فیزیک دهم گواهی ارایه مقاله از نوزدهمین کنفرانس کشوری آموزش فیزیک و نهمین کنفرانس کشوری فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه شیراز- شیراز- 5 الی 8 شهریور 1397-
نویسنده دوم شماره 8.64
62-  دریافت تندیس و جایزه ویژه و لوح ویژه نهمین دوره جایزه ترویج علم ایران در تالار فناوری دانشگاه تهران انجمن ترویج علم ایران 85-2-1515
63-  دریافت سیمرغ طلایی از استاندار تهران بعنوان نخبه علمی شهرستان ری اولین همایش تجلیل از نخبگان شهرستان ری بهمن 1387
فرمانداری شهرستان ری
64-  دریافت نشان رصدخانه دانشگاه مانادو، کشور اندونزی، 1391 Mt. Lokon Observatory Yayasoan Pendidikan Lokon
65-  دریافت نشان دانشکده ریاضی و علوم، دانشگاه باندونگ، کشور اندونزی، 1391 Faculty of Mathematics & Natural Sciences INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

منتشرشده در فعالیت های علمی

بررسی تعیین آلودگی هوا با استفاده از رصد تجربی ستاره ها

غلامحسین رستگارنسب1و2و3، منصوره بنازاده4 و میترا رستگارنسب5

1) دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران

2) انجمن نجوم ایران

3) انجمن علمی آموزشی دبیران فیزیک شهرستانهای استان تهران

4) مدرسه شهید طالبی، ناحیه یک شهر ری، شهرستان های استان تهران

5) مدرسه شهید مرادی، ناحیه یک شهر ری، شهرستانهای استان تهران

چکیده: در این بررسی، از مجموع آلوده کننده های هوا، مهمترین آن به نام PM2.5  مورد بررسی قرار گرفت. سپس در شب های خاصی، رصد کم نورترین ستاره از صورت فلکی اسد انجام گرفت و قدر آن ثبت شد و از مقایسه قدر ظاهری ستاره در هوای آلوده با شاخص PM2.5 ، با قدر ظاهری حقیقی ستاره از جداول نجومی، مشخص شد که مقدار آلودگی هوا می تواند درخشندگی ستاره ها را به شدت کاهش دهد. این کاهش تا 4 قدر ثبت شد.

کلمات کلیدی: آلودگی هوا، کاهش قدر ستاره، صورت فلکی اسد، قدر ظاهری

بررسی تعیین آلودگی هوا با استفاده از رصد تجربی ستاره ها

 

آیا در هنگام خورشید گرفتگی دما کاهش می یابد؟

 بررسی تجربی کاهش دما پس از کنتاکت سوم  در گرفتهای کلی خورشيد، ترکیه نهم فروردين 1385

غلامحسین رستگارنسب1، منصوره بنازاده2، میترا رستگارنسب3

1- دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران. همکار مولف در دفتر تالیف کتابهای درسی، عضو حرفه ای انجمن نجوم ایران

2- مدرسه شهید طالبی، آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری..

 3- مدرسه شهید مرادی2، آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری

چکیده

هنگامی که ماه از بین زمين و خورشید عبور می کند، درصورتی که با  آنها هم راستا و هم خط شود، در بعضی از نواحی زمین جلوی تمام یا قسمتی از پرتوهای خورشید را می گیرد. این  پدیده گرفت خورشید  نامیده می شود. همچنانکه ماه از روی قرص خورشید می لغزد، یک تاریکی غیر طبیعی بر روی زمین ایجاد می کند و به مدت چندین دقیقه تمام خورشید را سیاه می کند. آنچه در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفت، اندازه گیری کاهش دما پس از کنتاکت سوم در زمان گرفت کلی خورشید و همچنین بخشی از اثرات گرفت خورشید  به صورت  مشاهده در کشور ترکیه، شهرآنتالیا، روستای کمر می باشد. اندازه گیری ها نشان داد که دما در شروع گرفت خورشید، 23 درجه سانتیگراد بود و در پایان گرفت، 17 درجه ثبت شد. اما بیشترین کاهش دما، هفت دقیقه پس از کنتاکت سوم، 16.5 درجه سانتیگراد اندازه گیری شد. به عبارتی، هفت دقیقه پس از اینکه خورشید از پشت ماه خارج شده بود، دماسنج ها همچنان سیر نزولی دما را نشان می دادند.

آیا در هنگام خورشید گرفتگی دما کاهش می یابد؟

gereft

 

منتشرشده در تجربه های موفق

 زندگینامه و فعالیت های  نجومی غلامحسین رستگار نسب

غلامحسین رستگارنسب به مدت 30 سال از دبیران، مديران و کارشناسان آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری بوده است. وی در سال 1361 وارد تربیت معلم شد در سال 1363 به عنوان دبیر، وارد مدارس شهر ری شد. علاقه مندی وی به نجوم از سال 1354 آغاز شد و نخستین دوره آموزشی نجوم را به صورت مدون در تابستان 1363 در دانشگاه آزاد مشهد، هنگامی که دانشجو بود گذراند. در این دوره، کلاس نظری را جناب آقای دکتر جمشید قنبری و کارگاه رصد و رصدخانه را جناب آقای دکتر محمدتقی عدالتی (ره) بر عهده داشتند. وی همواره به دنبال راهی بود تا بتواند این علم را در بین دانش آموزان گسترش دهد و باعث شود تا دانش آموزان در هنگام فراغت بتوانند از آزمایشگاه بالای سر خود بهره برده و به انجام انواع پروژه بپردازند. رستگار نسب در سال 1367 به عنوان مسوول تکنولوژی آموزشی وارد اداره آموزش و پرورش شد و در سال 1372 که نخستین دستورالعمل تاسیس آزمایشگاه های مرکزی از طرف وزارت آموزش و پرورش ارسال شد، مسولیت آزمایشگاه مرکزی شهید دکتر باهنر شهر ری را پذیرفت و از همان سال گروه های نجوم در مدارس را تشکیل داد.

 

8

 

علاقه مندی وی به این دانش و توسعه آن در بين دانش آموزان باعث شد که یک فعالیت بیست و چند ساله نجوم در مدارس شهر ری به وجود آید. نتیجه این فعالیتها، تبدیل شدن شهر ری به عنوان قطب نجوم اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران و همچنین ایجاد قطب نجوم در وزارت آموزش و پرورش بود.  قطب نجوم کشوری از طرف وزارت آموزش و پرورش به اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و از طرف این اداره کل به آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری و در نهایت به رستگارنسب واگذار شد. تشکیل گروه های منظم رصدی از دانش آموزان برای رویت هلال ماه های جوان قمری و اعلام نتایج رصد به مسوولین مرتبط توسط رستگار نسب و انجام پروژه های مختلف نجومی باعث شد تا در سال 1375 یک دستگاه تلسکوپ شکستی  آمژون ژاپنی با قطر عدسی 102 میلیمتر از طرف اداره کل و اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری، از دفتر مجله نجوم خریداری شده و در اختیار آزمایشگاه مرکزی و دانش آموزان قرار گیرد. در اختیار داشتن این تلسکوپ به عنوان یک ابزار قدرتمند رصدی در آن سال ها، به دانش آموزان انگیزه ای دو چندان داد به طوریکه دانش آموزان، فعالیتهای رصدی را آغاز کردند و ثبت رصد و گزارش نویسی و تبدیل گزارش ها به نوشتاری استاندارد با عنوان مقاله، جزو کارهای روتین آنها قرار گرفت. گروهی از دانش آموزان نیز بودند که عضو انجمن نجوم آزمایشگاه مرکزی نبودند اما می خواستند از زیبایی های آسمان شب لذت ببرند. برای این دسته از دانش آموزان، رستگارنسب از مدیران مدارس خواست تا از دانش آموزان برای یک شب رصدی ثبت نام کنند. سپس وی با تلسکوپ و یک دستگاه پروژکتور به مدارس می رفت و ابتدا تعدادی قاب اسلاید را نشان داده و توضیح می داد تا دانش آموزان با آسمان شب آشنا شوند و سپس با تاریک شده هوا، تلسکوپ را در حیاط مدرسه آماده کرده و  دانش آموزان به مشاهده اجرام آسمانی می پرداختند.

 

9

 

 

فعالیت های دانش آمزان و نگاشته های آنها باعث شد تا رستگار نسب نخستین همایش نجوم را در روزهای 29 و 30 فروردین 1378 به صورت کشوری برگزار نماید. در این همایش، هر روز در حدود هزار دانش آموز در تالار شریعتی مجتمع دکتر شریعتی تهران حضور داشتند و علاوه بر ارایه مقالات خود، از سخنرانان بهره گرفتند. سخنران روز اول این همایش، جناب آقای دکتر منصور وصالی و سخنران روز دوم، آقای دکتر محمدتقی عدالتی(ره) از دانشگاه فردوسی مشهد بودند. بیستمین همایش نجوم نیز در روز 20 اسفند 1397 در پژوهش سرای دانش آموزی محمدبن زکریای رازی، آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری با مسولیت رستگارنسب برگزار شد. از جمله سخنرانانی که در همایش های نجوم برای سخنرانی و یا ارایه کارگاه حضور داشتند، می توان از حضرت آیت الله علامه حسن حسن زاده آملی، جناب آقای دکتر نعمت الله ریاضی، جناب آقای دکتر محمدتقی عدااتی(ره)، جناب آقای دکتر جمشید قنبری، جناب آقای دکتر سپهر اربابی، جناب آقای دکتر محمدتقی میرترابی و از آماتورهای نجوم نیز می توان به استاد محمدرضا صیاد، مهندس احمد دالکی، دکتر محمدرضا نوروزی، بابک امین تفرشی، مهدی دانشیار، مهندس سعید قاضی میرسعبد و جعفرزاده اشاره کرد. رستگارنسب همچنین میهمانانی را با هماهنگی و همکاری اداره کل امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش برای سخنرانی در همایش ها دعوت کرده که میتوان به  جناب آقای پروفسور بونراکسار سونتورنتوم Boonrucksar Soonthornthum مدیر کل المپیاد جهانی نجوم وقت از کشور تایلند و آقای آرویند پارانج پای Arvind Paranjpay استاد دانشگاه IUCAA از کشور هندوستان اشاره کرد. رستگار نسب در زمینه نجوم، علاوه بر اینکه در دانشگاههای داخلی از محضر اساتید معروف کسب دانش كرده است، با حمایت های وزارت آموزش و پرورش، در دوره های کوتاه مدت انجام پروژه های نجومی و كنفرانس هاي تخصصي نجوم و ارایه مقاله، در کشورهایی همچون: هندوستان (دانشگاه آیوکا)– تایلند (دانشگاه چیانگ مای)– کره جنوبی (دانشگاه سیجونگ)- تايلند( موسسه دولتي تحقيقاتي نجوم )- ايتاليا( كنفرانس اكسايت)- مالزي (کولولالامپور)، تركيه (آنتالیا) ، چين دو سفر ( تانگچوان و شانگ های) و اندونزی (دانشگاه باندونگ و رصد خانه این دانشگاه) حضور داشته است . نتیجه این فعالیت ها باعث شد تا در دی سال 1385 در اولین همایش ملی نوآوریهای آموزشی ایران که توسط سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید، طرح گروههای علمی دانش آموزی نجوم که توسط وی ارائه شده بود به عنوان یکی از دوازده طرح منتخب در کشور پذیرفته شده و در همایش توسط وی ارائه شود. همچنین انجمن ترویج علم ایران در سال 1385 تندیس و جایزه ویژه و لوح ویژه نهمين جايزه ترویج علم کشور را به غلامحسین رستگارنسب در تالار فناوري دانشگاه تهران اهدا کرد. رستگار نسب در سال 1387 از طرف پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به عنوان کارشناس مسئول برتر پژوهش سراهای کشور شناخته شد و در 25 آذر 87، روز ملی پژوهش، توسط وزیر وقت آموزش و پرورش مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین در 17 بهمن 1387 ، در همایش تقدیر و تشکر از نخبگان شهرستان ری، وی به عنوان نخبه علمی شهرستان ری انتخاب گردید و از ایشان با اهدای تندیس سیمرغ طلایی و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. در سال 88 و 89 و 90 نیز مجددا از طرف پژوهشگاه تعليم و تربيت به عنوان كارشناس مسوول برتر پژوهش سراهای كشور انتخاب و توسط وزیر آموزش و پرورش مورد تقدیر قرار گرفت. در سال 88، یکی از مقالات رستگارنسب با عنوان:

 (astronomy Program at School Levels An Extra-curricular)

از كنفرانس اكسايت پذيرش براي سخنرانی گرفت و ايشان با حمایت وزارت متبوع در محل برگزاري كنفرانس در شهر ميلان، کشور ايتاليا، در موزه لئوناردو داوينچي حضور یافته و مقاله خود را ارايه كرد. رستگار نسب بيش از 60 مقاله در سطوح مختلف مانند: ISI و علمی پژوهشی و علمی فنی و علمی ترویجی و خبرنامه های تخصصی انجمنهای علمی و همچنین گزارش های علمي در همايشها و كنفرانسهاي داخلی و خارجی كه توسط دانشگاه ها برگزار شده است ارايه کرده و يا از ايشان در مجلات علمي به چاپ رسيده است. از ديگر مسووليت هایي وي داشته و یا دارد، مي توان به این موارد اشاره كرد: دبير گروه نجوم سايت رشد وزارت آموزش و پرورش، كارشناس استاندارد در دفتر تكنولوژي آموزشي (دفتر تامين رسانه هاي آموزشي)، عضو گروه پژوهش در آموزش علوم، رياضي و فناوري موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي، عضو گروه آموزشی فناوری در گروه های آموزشی وزارت آموزش و پرورش، مسوول کمیته فرهنگی و فوق برنامه های سومین المپیاد جهانی نجوم که در سال 1388 در ایران برگزار شد، دبیر کمیته اجرایی چهاردهمین کنفرانس کشوری آموزش فیزیک ایران، مدرس نجوم در دانشكده فني و حرفه ای دكتر شريعتي تهران، مدیر دبیرخانه دایمی کنفرانس های اتحادیه انجمنهای دبیران فیزیک ایران(از سال 92 الی 94)، عضو گروه آموزش مجازي نجوم در دفتر فناوري ارتباطات و اطلاعات آموزشي وزارت آموزش و پرورش، عضو دفتر تالیف و همکار مولف در تالیف کتب درسی، مسوول برگزار کتتده دو دوره مسابقه مجازی نجوم در سطح کشور. رستگار نسب همچنین سه پروژه در نجوم را به توسط دانش آموزان دبیرستانی به صورت بین المللی برگزار کرده است. وی طراحی و نظارت بر ساخت تعداد زیادی ساعت آفتابی را برعهده داشته است که از جمله آنها میتوان به ساخت ساعت آفتابی در دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی تهران و آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری اشاره کرد. رستگارنسب پس از سی سال و شش ماه خدمت رسمی در آموزش و پرورش بازنشست شد و اکنون به صورت پاره وقت با برخی از مدارس و پژوهش سراها در دو بخش نجوم و پژوهش همکاری دارد. پشتیبانی علمی فعالیت های رستگارنسب و گروه های نجومی ایشان را آقایان: دکتر محمدتقی عدالتی (ره)، دکتر نعمت الله ریاضی، دکتر جمشید قنبری و دکتر محمدتقی میرترابی بر عهده داشتند.

در گردهمایی منجمان آماتور کشور که در تابستان 1396 در شهر رشت برگزار شد، رستگار نسب در بخشی از سخنرانی اش عنوان کرد که: با انجام سه پروژه بین المللی با حضور دانش آموزانی از ایران و برخی کشورها نشان دادم که دانش آموزان ما در نجوم همپای دانش آموزان دیگر کشورها حرکت می کنند و در بسیاری موارد از آنها جلوتر هستند همچنین به این نتیجه رسیدم که منجمین حرفه ای در کشور ما، بیشتر از هر کشوری از گروه های آماتوری حمایت می کنند به شرط اینکه آماتور در نجوم بخواهد کار کند.

رستگار نسب همچنین عضو انجمنهای زیر نیز می باشد:

 انجمن نجوم ایران

انجمن فیزیک ایران

انجمن ترویج علم ایران

انجمن علمی آموزشی دبیران فیزیک شهرستانهای استان تهران

6

منتشرشده در تجربه های موفق
Top