جمعه, 23 بهمن 1394 03:30

آزمایشگاه برق با کلمپ

 

 

کلمپ ابزاری است از نوع آمپرسنج که می تواند جریان های متناوب را از طریق بیرون مدار بسنجد!

با کمک کلمپ شدت جریا متناوب مشخص می شود
کلمپ چگونه کار می کند؟؟؟
منتشرشده در گالری فیلم فیزیک

 

 

در این آزمایش نیز می توان تعداد زیادی از دانش آموزان را در قالب یک زنجیره ی انسانی باردار کرد. برای این کار فقط از یک واندوگراف استفاده کنید.

انجام این آزمایش با هر روش دیگری غیر از این وسیله ممنوع است. و منجر به صدمات جانی به دانش آموزان خواهد شد. حتما قبل از آزمایش ، دانش آموزانی را که سابقه ی بیماری قلبی ، شوک ، صرع و مانند آن را دارند بپرسید و آنها را از این آزمایش جدا کنید.

طرز باردار شدن انسان ها
چرا بار الکتریکی از بدن انسان عبور می کند؟
منتشرشده در گالری فیلم فیزیک

 

 

در این آزمایش ، یک زنجیره ی انسانی از دانش آموزان را با انرژیی الکتریکی یک واندوگراف باردار کردیم.

انجام این آزمایش با هر روش دیگری غیر از این وسیله ممنوع است. و منجر به صدمات جانی به دانش آموزان خواهد شد. حتما قبل از آزمایش ، دانش آموزانی را که سابقه ی بیماری قلبی ، شوک ، صرع و مانند آن را دارند بپرسید و آنها را از این آزمایش جدا کنید. 

 

انتقال بار الکتریکی در بدن انسان
چرا بدن انسان برق را عبور می دهد و عایق نیست؟
منتشرشده در گالری فیلم فیزیک
جمعه, 23 بهمن 1394 03:30

آزمایش سیخ شدن مو

 

 

در این آزمایش علمی و زیبا می توانید عملکرد واندوگراف را بر روی موهای یک کلاه گیس ببینید.

طرز سیخ شدن موهای کلاه گیس
چرا خطوط بار الکتریکی قابل نمایش هستند ؟
منتشرشده در گالری فیلم فیزیک
جمعه, 23 بهمن 1394 03:30

آزمایش انرژی بار الکتریکی

 

 

در یکی از بهترین روش ها و کلاس هایی که من با آقای سعیدی داشتم قرار گذاشتیم تا آزمایش های فیزیک کتاب درسی را در یک سطح حرفه ای برای دانش آموزان سال سوم ارایه دهیم. این بود که من هم سنگ تمام گذاشتم و الحق و الانصاف با همکاری خود دانش آموزان و عنایت آقای سعیدی ( از همکاران خوب منطقه شش تهران ) یک تدریس زیبا در مورد خطوط میدان ارایه شد. یاد اون روز بخیر باد.

نمایش خطوط بار الکتریکی
چرا خطوط بار الکتریکی کاملا راست خط هستند؟
منتشرشده در گالری فیلم فیزیک
صفحه3 از5
Top