دوشنبه, 19 بهمن 1394 03:30

کلاس واندوگراف

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زحمت بردن یک کلاس در طول عمرشان به آزمایشگاه فیزیک و آموزش طرز کار کردن واندوگراف بسیار زیاد است. اما این فیلم به خوبی نشان می دهد که پسرها چقدر انرژی دارند و واندوگراف به عنوان یک چیز جذاب و سرگرم کننده چقدر به دانش فیزیک تجربی آنها کمک می کند. بنظر شما دخترها از جرقه های واندوگراف استقبال می کنند؟

az3 نمایش موارد بر اساس برچسب: گالری فیلم
آموزش کار کردن با واندوگراف
منتشرشده در گالری فیلم فیزیک
دوشنبه, 19 بهمن 1394 03:30

دومینوی انرژی

 

 

در این فیلم کوتاه ، چند تبدیل زیبای انرژی را خواهید دید. به راستی چرا انرژی تبدیل می شود؟

az1 نمایش موارد بر اساس برچسب: گالری فیلم
چرا انرژی تبدیل می شود؟
منتشرشده در گالری فیلم فیزیک
صفحه5 از5
Top