شیوه های پرسش های موثر در آموزش علوم

untitled-1
3,000تومان

+

چکیده:

در پرسش های متداول در کتاب های درسی بیشتر به مرور درس و فرمول ها توجه می شود و از پرسش های تناقض برانگیز که توجه دانش آموز را طبق دریافت خودش پرورش می دهد ، کمتر استفاده می شود.

استفاده از انواع پرسش ها و شیوه های به کار گرفتن آنها راهبرد موثری در آموزش علوم ساینس است. یکی از ساده ترین روش ها برای طراحی پرسش تدوین یک سناریوی اهدافی است. قرار است مخاطب به چه اهدافی برسد؟

استفاده از پرسش های مختلف ضمن این که زمینه ی فرهنگی و روح کنجکاوی خاصی می طلبد باید در فراخور فرهنگ آن جامعه نیز باشد. طرح پرسش هایی که منجر به تضادهای دینی در فرد می شود در دستور کار اموزش علوم نیست.

یکی از راههای ساده برای ترویج و آموزش علوم استفاده از پرسش های چه کسی ؟ چگونه؟ چرا؟ کجا؟ چه وقتی ؟ چه مقدار؟ و چند بار ؟ است.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري:
ايميل:
Top