آیا شیوه آموزش فیزیک ایران باید بهینه شود یا تغییر نکند بهتر است؟ 

یکشنبه, 29 اسفند 1400 18:00

شادباش سال 1401

 

 

tabrek

در این دوران آخرهای کرونا هستیم....موج های ششم و هفتم رو به پایان هستند...اومیکرون هم آمده است...اما دانش آموزان خلاق مدرسه هایی که تدریس می کنم می درخشند و حیفم آمد که تصاویری از آنها را درج نکنم. امیدوارم به تلاش خود بیافزایند و سرد و خسته نشوند و این راه را با توان و قدرت ادامه دهند

 

 

WhatsApp Image 2021 12 20 at 5.07.34 PM 1

 

WhatsApp Image 2021 12 20 at 5.07.33 PM 3

پنج شنبه, 20 آبان 1400 13:57

مدرسه مطهری

 

 ...مدرسه مطهری تقریبا از سال 88 تا 93 مرا به خود مشغول کرد...حرفهای زیادی دارد که بماند سر فرصت....

صفحه1 از34
Top