آزمایش فی بیستی فیزیک

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
      ما دنیا را بر اساس ظرف اندیشه مان می…
      آیا انتقال برق بدون سیم خوب است ؟  …
  کدام می چرخد ؟ زمین یا آسمان؟       این…
                             با آزمایش بیش ازدهها ماده ی فلزی ، سرانجام…
                                                                                                                                                                    جت ذرات داغ   چرا ذرات داغ واپاشی می…
صفحه1 از2
Top