آزمایش فی بیستی فیزیک

روز پنج شنبه 6 دی ماه برای این کارگاه پیشنهاد شده است.…
امسال در کنفرانس آموزش فیزیک شیراز یک اعجاب از نظم در قالب…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
      ما دنیا را بر اساس ظرف اندیشه مان می…
      آیا انتقال برق بدون سیم خوب است ؟  …
  کدام می چرخد ؟ زمین یا آسمان؟       این…
صفحه1 از2
Top