آزمایش فی بیستی فیزیک

امسال در کنفرانس آموزش فیزیک شیراز یک اعجاب از نظم در قالب…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
      ما دنیا را بر اساس ظرف اندیشه مان می…
      آیا انتقال برق بدون سیم خوب است ؟  …
  کدام می چرخد ؟ زمین یا آسمان؟       این…
                             با آزمایش بیش ازدهها ماده ی فلزی ، سرانجام…
صفحه1 از2
Top