نقد و بررسی برنامه ی آموزش فیزیک دبیرستان

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

آزمایش های فیزیک برای دانش آموزان دختر و پسر

کارگاه انرژی شیمیایی مواد و استخراج آن

ب- نتایج پژوهش نامه های ارشد در حیطه ی وضعیت کتب فیزیک و علوم تجربی دبیرستان :

 

   1- نتایج نشان می دهند همه عناصر نه گانه برنامه درسی فیزیک1و خرده مولفه های آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهمیت زیادی برخورداراند؛ ولی علی رغم اهمیت بالایی که دبیران به آنها داده اند ، این عناصر و خرده مولفه های آن در برنامه درسی موجود مورد توجه قرار نگرفته و در نهایت، برنامه درسی موجود به طور معناداری از برنامه درسی مطلوب فاصله گرفته است.از نظر دبیران ، در برنامه درسی مطلوب عناصر فعالیت های یادگیری ، فضا، راهبردهای تدریس و زمان به ترتیب به عنوان موثرترین عناصر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. در حالیکه در برنامه درسی موجود علی رغم فاصله ای که با برنامه درسی مطلوب داشته عناصر محتوا، ارزشیابی ، اهداف و فعالیت های یادگیری به ترتیب به عنوان موثرترین عناصر در نظر گرفته شده اند.( کراچیان ، 1392)

 • نکته ی پژوهش : تمرکز افراطی کتاب های فیزیک بر محتوا ، ارزشیابی و یادگیری

 

2- نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین آزمودنی‌های گروهای آزمایشی که به روش مدل‌سازی آموزش دیده‌اند و گرو‌های کنترل که به شیوه سنتی آموزش دیده‌اند در متغیرهای پیشرفت تحصیلی، درک مفهومی، عملکرد حل مسئله و اصلاح کج‌فهمی‌ها تفاوت معناداری وجود دارد، یعنی تدریس به روش مدل‌سازی در بهبود اهدافی نظیر پیشرفت تحصیلی، درک مفهومی، ارتقاء دانش و مهارت های موضوعی، ارتقاء عمل کرد حل مسئله و اصلاح کج‌فهمی‌های دانش آموزان از مبحث دینامیک مؤثرتر بوده است. ( قهرمانی ، 1393)

 • نکته ی پژوهش : اثربخش بودن یادگیری به روش مدل سازی در یادگیری فیزیک

 

3- نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که: روش کاوشگری در نگرش، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با وجود ابزار علاقه دانش آموزان تأثیر معنی داری نداشته است ولی بر مهارت آزمایشگاهی آن‌ها تأثیر معنی دار داشته است به‌ علاوه معلمان بیان کرده‌اند که مشکل عمده این روش پیروی دانش آموزان از روند کنکور و آمادگی آن‌ها برای پذیرش روش نوین و در نهایت علاقمندی آن‌ها روز به روز افزایش یافته است.( بهمنی ، 1391)

 • نکته ی پژوهش : اثربخش بودن روش کاوشگری در یادگیری فیزیک و تضاد آن با کنکور

 

4- یافته‌ها نشان داد راهبردهای یادگیری اثر معناداری بر بهبود نمرات فیزیک دانش آموزان در گروه آزمایش داشته است.( مهدیان ، 1394)

 • نکته ی پژوهش : لزوم توجه به راهبردهای یادگیری در یادگیری فیزیک

 

5- پیشنهاد این تحقیق ، شناسائی طرحواره‌های ذهنی دانش‌آموزان و تاثیر آن بر کیفیت یادگیری مکانیک نیوتنی است . معلمان می‌توانند با توجه به طرحواره‌های دانش‌آموزان طرح درس‌هایی را برنامه‌ریزی و اجرا کنند که می‌تواند اشکالات مفهومی دانش‌آموزان را رفع کند و به ایجاد طرحواره‌های درست در مکانیک نیوتنی منجر شود .( مقصودلو ، 1390)

 • نکته ی پژوهش : لزوم شناسایی طرحواره های ذهنی دانش آموزان در یادگیری فیزیک

 

6- نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد نمرات پیشرفت تحصیلی و نمرات یادگیری در سطح شناختی درک وفهم وسطح شناختی کاربرد برای دانش آموزان تحت آموزش روش فردی (PSI) به مراتب بهتر از روش سنتی است.( همت آبادی ، 1390)

 • نکته ی پژوهش : یادگیری فردی نسبت به سنتی در یادگیری فیزیک اثربخش تر است.

 

7- نتایج بدست آمده از پیش وپس آزمون ها حاکی از این موضوع هستند که عملکرد گروه شبیه سازی رایانه ای در پاسخ گویی به اکثر سوالات نسبت به گروه آزمایشگاه تفاوت معنی داری دارد در حالی که گروه آزمایشگاه در حیطه های خاص و محدودی موفق تر بوده اند.( جمالی ، 1392 )

 • نکته ی پژوهش : برتری یادگیری گروه آزمایشگاه بر گروه شبیه سازی رایانه ای در یادگیری فیزیک

 

8- آزمون t نشان داد که در سطح اطمینان %95 مدل تغییر مفهومی بر نگرش و یادگیری دانش آموزان موثر بوده است و آزمون نیز نشان داد که با استفاده از این مدل کج فهمی های بیشتری بر طرف می شود.( باقری ، 1390)

 • نکته ی پژوهش : برطرف کردن کج فهمی با کمک مدل تغییر مفهومی در یادگیری فیزیک

 

9- نتایج نشان داد که دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی تهران بعد از گذراندن این دوره و تدریس مطالب الکتروشیمی مطرح شده در کتاب درسی شیمی مانند دانش آموزان کشورهای دیگر در یادگیری الکتروشیمی دارای کج فهمی هایی هستند و به این مسئله اشاره دارد که این مفاهیم به صورت ضعیفی به آن ها ارایه و آموزش داده شده است.(فایق ، 1388)

 • نکته ی پژوهش : کج فهمی در آموزش علوم همگانی است و ناشی از آموزش ضعیف است.

 

خلاصه و جمع بندی نتایج پایان نامه های دبیرستان :

 • تمرکز افراطی کتاب های فیزیک بر محتوا ، ارزشیابی و یادگیری
 • اثربخش بودن یادگیری به روش مدل سازی در یادگیری فیزیک
 • اثربخش بودن روش کاوشگری در یادگیری فیزیک و تضاد آن با کنکور
 • لزوم توجه به راهبردهای یادگیری در یادگیری فیزیک
 • لزوم شناسایی طرحواره های ذهنی دانش آموزان در یادگیری فیزیک
 • یادگیری فردی نسبت به سنتی در یادگیری فیزیک اثربخش تر است.
 • برتری یادگیری گروه آزمایشگاه بر گروه شبیه سازی رایانه ای در یادگیری فیزیک
 • برطرف کردن کج فهمی با کمک مدل تغییر مفهومی در یادگیری فیزیک
 • کج فهمی در آموزش علوم همگانی است و ناشی از آموزش ضعیف است.

 

عناصر مهم که باید در فیزیک دبیرستان تقویت شوند:

 • کم کردن محتوا ، ارزشیابی و یادگیری مستقیم
 • تقویت مدل سازی
 • تقویت کاوشگری
 • تقویت راهبردهای یادگیری غیر مستقیم
 • شناسایی طرحواره های ذهنی
 • تقویت یادگیری فردی
 • تقویت آزمایشگاه
 • تقویت مدل تغییر مفهومی
 • تقویت آموزش
کاستی های کتب فیزیک دبیرستان مبتنی بر پایان نامه های ارشد دانشگاه های کشور

کمبودهای کتب درسی و برنامه ی آموزشی فیزیک دبیرستان مبتنی بر نتایج پایان نامه های ارشد دانشگاه های کشور

نظرات (0)

پیامی جهت نمایش وجود ندارد.

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب شما
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
Top