مراسم رونمایی کتاب با حضور نویسندگان و تبیین جایگاه کتاب

 مراسم رونمایی کتاب با حضور نویسندگان و تبیین جایگاه کتاب

 این مراسم در تاریخ یکشنبه 14 آبانماه 1402  به صورت آنلاین برگزار شد. خانم دکتر شکرباغانی که از پژوهشگران برجسته سازمان آموزش و پرورش هستند و بر دامنه وسیعی از پژوهش های سالانه اشراف و آگاهی دارند اذعان فرمودند که سبک این کتاب برای نخستین بار است که ارایه شده است. این کتاب توانایی دارد  تا سطح دکترا مفاهیم فلسفی را پوشش دهد و آنهایی که فیزیک آموخته اند می توانند از آن استفاده کنند. همچنین ایشان خاطر نشان کردند که توجه خاصی که در این کتاب به بزرگان علم جهان و به ویژه ایران شده است باعث می شود که در سالهای بعد یاد آنها در لابلای تاریخ زنده بماند و به یاد زحمات شان باشیم.

 

POSTER KETAB

در این مراسم جناب دکتر صادقی هم که از دبیران مبرز و تلاشگر فیزیک هستند دشواری کار علم را در آوردن آن از ابرها بر زمین خاکی برشمردند و ضمن بیان شواهد تاریخی راهی سترگ و بسیار پرهزینه و پر فراز و نشیب را برای جاودانه شدن علم برشمردند. 

jeld b5 asli poster

جناب آقای محمدی وند نیز ضمن تشکر و تقدیر از زحمات فراوان و دشوار چنین کتابهایی آرزو کردند که این راه برقرار بماند و نسل های آینده بر این راه همت گمارند و از مطالب و منابع این کتاب ره توشه اندیشه خود قرار دهند. 

 

مراسم رونمایی کتاب
 

 

صفحه اصلی تهیه کتاب

 

 

 

 

 

 

Top