قفس فاراده

 

 

قفس فاراده بسیار جالب و جذاب است. چند سال پیش نیت کردیم تا در اتحادیه معلمان فیزیک ایران یک نمونه ی بزرگ از آن را بسازیم .با مبلغ 20 میلیون تومان ، برآورد کردیم ولی کسی برای سرمایه گذاری پیدا نکردیم. طرح جالبی بود. به هر حال ، اینجا یک قفس فاراده ی ساده را که با کمک توری مرغ استوانه ای  درست شده است ( خانم صومی از همکاران منطقه شش تهران زحمت تهیه ی آن را کشیدند) کار اصلی را انجام می دهد برای باردار کردن از هرچه واندوگراف پرقدرت که در آزمایشگاه های منطقه و مدرسه ها دارید هم می توانید استفاده کنید. ما در چندین نوبت مختلف که در فیلم نیست ، واندوگراف ها را به صورت سری و موازی به هم بستیم و قفس را باردار کردیم ، همان اتفاق متداول افتاد!

قفس فاراده را در مدرسه می توان ساخت
چرا قفس فاراده ، اجازه ی باردار کردن اجسام درون خودش را نمی دهد؟
خواندن 3587 دفعه
Top